CT scan (computed tomography scan) geeft gedetailleerde informatie in geval van maagkanker

CT scan (computed tomography scan) geeft gedetailleerde informatie in geval van maagkanker

Biopsie is enige manier waarop met 100% zekerheid maagkanker kan vastgesteld worden

Overlevingskansen voor patiënten met maagkanker zijn het hoogst bij onmiddellijk ingrijpen. Daarom is het noodzakelijk dat maagkanker in een zo vroeg mogelijk stadium werd herkend. Wees daarom steeds op de hoede wanneer er rond buik of spijsverteringsstelsel verdachte wijzigingen optreden. Raadpleeg een dokter en die zal oordelen over al dan niet verder onderzoek noodzakelijk is.

Het stellen van de diagnose maagkanker kan op basis van verschillende methoden gebeuren. In de meeste gevallen kunnen de upper GI series - zoals ze in de Engelstalige vakliteratuur worden genoemd - van doorslaggevend belang zijn. In het geval van endoscopie zal de slokdarm getest worden bij middel van een dunne verlichte buis (een endoscoop) die via de mond tot in de maag wordt geduwd. Door de endoscoop kan de dokter onmiddellijk in de maag kijken.

Wanneer daar iets abnormaals wordt aangetroffen, zal er een biopsie gebeuren. Dat wil zeggen dat er een stukje weefsel onder een miscroscoop zal bekeken worden. Eigenlijk is een biopsie de enige manier waarop met 100% zekerheid de diagnose maagkanker kan worden gesteld. Endoscopie en biopsie zijn samen de beste methoden om maagkanker vast te stellen.

Via een CT scan (computed tomography scan) krijgt de dokter gedetailleerde afbeeldingen van wat er zich in de maag afspeelt. Deze scan gebeurt wanneer de diagnose maagkanker al is gesteld om te kijken in welk stadium de kanker zich al bevindt. Een aantal organen - zoals lymfeklieren, lever, longen, borst, maag en bekken - zullen eveneens worden gescand om te kijken in hoeverre de kankercellen al uitgezaaid zijn. Deze test kan eveneens de aanwezigheid van vloeistof in de maag (ascites) aantonen, evenals andere knobbels in de maag en het bekken.

Bijkomende testen kunnen de ernst van de maagkanker helpen vaststellen. Dat is onder meer het geval van een scan van het beenderstelsel, een PET-scan of een
endoscopische ultrasonographie (EUS). Zodra de ernst van de maagkanker is vastgesteld, kan er met de behandeling worden begonnen. De manier waarop maagkanker wordt behandeld is afhankelijk van de stand van zaken op dat moment. In veel gevallen is behandeling met gunstige afloop mogelijk, zeker wanneer er tijdig wordt ingegrepen.

Syndicatie