Darmkanker screening volop in evolutie

Darmkanker screening volop in evolutie

Tientallen miljoenen volwassenen zijn nog niet gescreend op darmkanker

Tijdig vaststellen van darmkanker kan belangrijke stap zijn in de richting van genezing

OncoMethylome over darmkanker

Darmkanker komt voor bij 1 op 17 personen en is de tweede meest voorkomende doodsoorzaak als gevolg van kanker in de Verenigde Staten en Europa, waar samen jaarlijks ongeveer 560.000 mensen de ziekte ontwikkelen en er 250.000 aan sterven.

Darmkanker komt het vaakst voor bij volwassenen (ouder dan 50) maar, gezien er in de eerste fase van de ziekte vaak geen symptomen zijn, worden minder dan 40% van de darmkankers in een vroege ontwikkelingsfase vastgesteld, wanneer de ziekte net het best te behandelen is.  Door de hoge morbiditeit en een hoog sterftecijfer van darmkanker in een late ontwikkelingsfase (de 5-jaar overleving is 11% in de VS), wordt voortdurend gezocht naar methodes voor vroegtijdige detectie bij asymptomatische volwassenen vanaf een zekere leeftijd. Ondanks deze inspanningen, wordt geschat dat meer dan 100 miljoen volwassenen in de VS en Europa niet gescreend zijn op darmkanker.

OncoMethylome over darmkanker screening
 
Colonoscopie, waarbij de binnenwand van de colon en het rectum wordt onderzocht door middel van een kleine camera die zich bevindt op een flexibele slang, is de meest sensitieve test die momenteel beschikbaar is en heeft het voordeel dat poliepen, die een voorstadium kunnen zijn van kanker, kunnen verwijderd worden.
Colonoscopie is echter invasief en duur.  Bovendien vereist het een darmvoorbereiding en ervaren artsen waardoor het niet toegankelijk of onaanvaardbaar wordt voor vele patiënten.

De Fecale Occult Bloed Test (FOBT), waarbij patiënten stoelgangstalen laten analyseren, is minder invasief, goedkoop en wordt in sommige Europese landen gebruikt in nationale screeningprogramma's. Deze test detecteert de aanwezigheid van bloed in een stoelgangstaal, hetgeen kan wijzen op darmkanker maar ook op andere, niet kankergerelateerde aandoeningen.  Gezien patiënten niet graag stoelgangstalen afleveren, worden zelfs de best geörganiseerde nationale screeningprogramma's in Europa voor minder dan 50% nagevolgd.  In de Verenigde Staten, ondergaat minder dan 20% van het doelpubliek FOBT screening binnen een periode van 2 jaar.

OncoMethylome over methylatie en methylatiemerkers

Methylatie is een natuurlijk controlemechanisme dat de genexpressie in DNA regelt. Abnormale methylatie van bepaalde genen, zoals tumoronderdrukkende genen, kan de genexpressie stilleggen en wordt geassocieerd met de ontwikkeling van kanker. Genen waarvan de methylatie gelinkt is aan kanker worden methylatiemerkers genoemd.
OncoMethylome bezit zijn eigen technologie die uiterst gevoelig is en in staat is om methylatiemerkers op te sporen en daardoor ook kanker, zelfs in vroege ontwikkelingsstadia van de ziekte. In het geval van colorectale kanker detecteert deze technologie methylatie van genen, of methylatiemerkers, waarvan gebleken is dat ze in verband staan met colorectale kanker.

Syndicatie