Vrouwen lopen meer kans dan mannen op basaalcelcarcinoma

Vrouwen lopen meer kans dan mannen op basaalcelcarcinoma

Vrouwen gaan nu eenmaal meer onder de zonnebank dan mannen

Een mooi bruin kleurtje, het is de droom van heel wat mensen. Vooral vrouwen zijn bereid om nogal wat uren onder de zon door te brengen om te bruinen. In landen waar de zon schittert door afwezigheid wordt de zonnebank als een alternatief beschouwd. Zonnebankcentra’s tellen dan ook heel wat bezoekers.

Maar de zon heeft niet alleen voordelen. Steeds vaker wordt gewaarschuwd dat een te grote blootstelling aan de zon kan aanleiding geven tot het voorkomen van huidkanker. De meest voorkomende vorm van huidkanker is basaalcelcarcinoma, wat een niet dodelijke vorm is. Het zal duidelijk zijn dat basaalcelcarcinoma wel vervelend is omdat het de huid helemaal misvormt. Wie deze aandoening kan voorkomen, zal dat dan ook beter doen.

Over basaalcelcarcinoma is al heel wat geweten, het is bijvoorbeeld een vorm van kanker die niet of alleen in zeer zeldzame gevallen met uitzaaiingen gepaard gaat. Wat wel mogelijk is, is dat er een doorgroei komt op de plaats waar de symptomen opduiken.

Vrouwen lopen meer kans dan mannen op basaalcelcarcinoma, zo blijkt uit een studie waarvan de resultaten zijn verschenen in het Journal of the American Academy of Dermatology. Onderzoekers van het Yale Study of Skin Health in Young People onderzochten meer dan 750 mensen van minder dan 40 jaar,  waarvan er 69% vrouwen waren. Als gevolg van regelmatig bezoek aan de zonnebank kwam de aandoening ook vaker bij jonge vrouwen voor.

Vrouwen gaan nu eenmaal meer onder de zonnebank dan mannen, maar dat is niet de enige reden waarom basaalcelcarcinoma meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Er deden ook mannen mee aan het onderzoek en daar bleken de kansen op de aandoening kleiner te zijn dan bij vrouwen. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom vrouwen meer ontvankelijk zijn voor deze vorm van huidkanker.

Syndicatie