Aan welke symptomen herken ik dat mijn kind Asperger heeft?

Dossier Asperger

Aan welke symptomen herken ik dat mijn kind  Asperger heeft?

Naarmate iemand ouder wordt, kunnen symptomen van Asperger afzwakken

Asperger is een aandoening die wordt gelinkt aan autisme. Het syndroom heeft als belangrijkste kenmerk een moeilijke omgang met andere mensen. Asperger-kindeen kunnen moeilijk vrienden maken omdat ze niet sociaal vaardig genoeg zijn.

Sommige kenmerken stemmen inderdaad overeen met autisme, bijvoorbeeld de zwak ontwikkelde sociale vaardigheden, de voorkeur geven aan routinehandelingen, het niet houden van veranderingen… Kinderen met Asperger kunnen anderzijds meestal al voor hun tweede levensjaar praten, wat bij autisme niet het geval is.

Asperger bij kinderen

Het syndroom van Asperger verdwijnt niet, maar de symptomen lijken wel af te zwakken naarmate de jaren verstrijken. Volwassenen met Asperger leren hun sterke en zwakke kanten kennen en kunnen hun sociale vaardigheden versterken. Asperger is een aandoening die vrij zelden opduikt, ongeveer bij 3 op de 10.000 mensen.

De juiste oorzaak van de aandoening is onbekend. Het is ook niet bekend hoe het kan worden voorkomen. Het komt in sommige families meer voor dan in andere, zodat er een genetische oorzaak zou kunnen zijn. 

Wat zijn de symptomen van Asperger?

Asperger duikt meestal op vanaf de leeftijd van 3 of later. De symptomen variëren, geen twee kinderen zijn hetzelfde.

Gemeenschappelijk kenmerk is op de eerste plaats de moeilijke omgang met anderen. Zij vermijden geen sociaal contact, maar zij missen de gaven om hun gedachten en gevoelens uit te drukken. Omgekeerd begrijpen ze die van anderen ook niet.

Vaak zijn er problemen om verbale en niet-verbale aanwijzigingen te begrijpen of om sociale normen te verstaan. Mensen met Asperger kunnen bijvoorbeeld anderen aangapen zonder oogcontact te maken.

In veel gevallen spreken ze zo zacht dat het voor buitenstaanders moeilijk verstaanbaar is. Ze praten bovendien op een vlakke, gelijkblijvende toon zonder schakeringen. Anderzijds kunnen ze ook een formele manier van spreken hebben die erg geavanceerd lijkt voor hun ouderdom.

Gebrek aan coördindatievermogen is ook een kenmerk, met bijhorende ongewone gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en gebaren. Ze kunnen ook erg klungelig overkomen.

Schrijven gaat soms moeilijk, om het omgaan met voertuigen (fietsen bijvoorbeeld).

Weinig interesse voor dingen, of zich infensief focussen op een paar dingen. Ongewone interesses zijn niet zeldzaam bij Asperger, bijvoorbeeld voor slangen of voor namen van sterren. 

Vaak worden ze gestoord door harde geluiden, ongewone vormen of smaken.

Hoe wordt de diagnose Asperger gesteld?

De diagnose van Asperger valt niet zo makkelijk te stellen. Kinderen met een vreemd gedrag en/of communicatiestijl worden beter nauwlettend in de gaten gehouden. Overleg met geneesheren kan uiteindelijk leiden tot het stellen van de diagnose Asperger.

De behandeling van Asperger verschilt van geval tot geval, precies omdat ieder kind op een andere manier Asperger heeft. Vaak wijzingen aanbrengen in de behandeling kan een lonende tactiek zijn. Er bestaan verschillende therapieën, programma’s, trainingen enzovoort. Indien nodig kan ook medicinale behandeling vereist zijn. 

Voor de ouders is een belangrijke rol weggelegd, meer bepaald om het kind zelfvertrouwen te geven en zijn vaardigheden te verbeteren. Routine kan daar een belangrijke rol inspelen, evenals visuele hulpmiddelen en rollenspelen. Focus u vooral op de sterke punten van het kind en moedig het aan om nieuwe gebieden te verkennen, zowel thuis als op school.

Het kan een tijdje duren alvorens u een arts vindt die gespecialiseerd is in Asperger; Het kan in ieder geval geen kwaad om zelf zoveel mogelijk over de aandoening aan de weet te komen. Praat er ook met anderen over, zoek contacten met andere ouders die een Asperger-kind hebben. Zo zal u uiteindelijk uw kind beter begrijpen, wat het uiteindelijk ook een eind op de goede weg gaat zetten.

Syndicatie