Indrukwekkende proefresultaten voor nieuw medicijn tegen diarree

Indrukwekkende proefresultaten voor nieuw medicijn tegen diarree

Geneesmiddel bestrijdt bacil dat dodelijke vorm van diarree in ziekenhuizen en bejaardentehuizen verspreidt

Het Amerikaans farmabedrijf Merck heeft indrukwekkende proefresultaten geboekt voor een nieuw medicijn tegen diarree. Het geneesmiddel bestrijdt namelijk een bacil dat een dodelijke vorm van diarree in ziekenhuizen en bejaardentehuizen verspreidt. Door het gebruik van dit medicijn kan het risico op infecties met 72% worden verlaagd, zo blijkt uit een studie. De resultaten van dat onderzoek verschenen in het
New England Journal of Medicine.

De studie gebeurde bij 200 patiënten in de Verenigde Staten en Canada die leden aan een vorm van diarree die werd veroorzaakt door een bacterie genaamd Clostridium Difficile. Van de patiënten die het medicijn toegediend kregen, ondervond maar 7% last van infecties binnen een periode van 12% weken. Dat percentage liep op tot 25 bij patiënten die alleen maar antibiotica kregen. Het is echter nog te vroeg om al van commercialisatie van het geneesmiddel te spreken.

De testen met het nieuwe geneesmiddel bevinden zich nog maar in de tweede van de drie klinische fases die de goedkeuring voorafgaan. Wanneer het tot een goedkeuring komt, zou het de eerste keer in 30 jaar zijn dat er een nieuw geneesmiddel op de markt komt dat werkzaam is voor heel wat sterfgevallen in ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Alleen al in de Verenigde Staten worden dagelijks meer dan 7.000 patiënten behandeld voor een infectie met Clostridium Difficile, zo blijkt uit cijfers verstrekt door de U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Dat kost de Amerikaanse gezondheidszorg jaarlijks een bedrag van bijna anderhalf miljard dollar.

Lorraine Kyne, dokter aan het Mater Misericordiae Hospital in Dublin, is van mening dat de testen met het nieuwe geneesmiddel indrukwekkend zijn. Wanneer de uitslagen van de testen zo positief blijven, kan er mogelijk een geneesmiddel op de markt te komen tegen deze dodelijke vorm van diarree die tot dusver moeilijk te bestrijden bleek. Behandeling met antibiotica stuitte namelijk op het feit dat de bacterie in steeds meer gevallen resistent bleek. Een nieuw geneesmiddel komt dus goed van pas.

Het blijkt bovendien niet alleen effectief te zijn, maar bovendien ook weinig of geen neveneffecten te vertonen. De neveneffecten verbonden aan het nieuwe medicijn waren grotendeels dezelfde als die bij patiënten die antibiotica namen. In de Verenigde Staten worden elk jaar honderdduizenden mensen geïnfecteerd met de bacterie Clostridium Difficile. Blijkt dat antibiotica gelinkt aan andere ziekten de verspreiding van deze bacterie in de hand kunnen werken.

Syndicatie