Wat zegt uw stoelgang over uw gezondheid?

Wat zegt uw stoelgang over uw gezondheid?

Een gezonde stoelgang is veel belangrijker dan we zelf denken

Afgezien van seks is er geen enkele lichamelijke bezigheid die meer intiemer is dan onze stoelgang. Sommige mensen hebben er geen enkel probleem mee, ze gaan moeiteloos enkele dagen per dag naar wc. Integendeel zelfs, ze mogen niet veel eten van bepaalde producten of de stoelgang wordt overvloedig. Deze categorie heeft geen reden tot klagen. Hun stoelgang is gezond, wat wijst op een gezond darmenstelsel.

Bij andere mensen, en meer bij vrouwen dan bij mannen, levert de stoelgang echter duidelijk problemen op. Alle dagen naar het WC gaan voor de grote boodschap is er zeker niet bij, het wordt als een succes ervaren als de darmen éénmaal om de x aantal dagen geledigd worden. Echt grote problemen stellen zich hier nog niet, op voorwaarde dat er een zekere regelmaat blijft optreden.

Er moet echter ingegrepen worden wanneer het tempo van de stoelgang onregelmatig wordt. Wanneer iemand die dagelijks gaat eens een dag moet overslaan, is er misschien nog niets aan de hand. Dat wordt echter anders wanneer de verstopping al een paar dagen aanhoudt. In dat geval kan het geen kwaad om maatregelen te nemen. In eerste instantie kan er op de voeding worden gelet. Wanneer daar niets ernstigs aan de hand is, moet echter ingegrepen worden.

Hetzelfde geldt voor degenen die in het verleden al minder frequent naar het WC gingen en die nu hun stoelgang bij wijze van spreken zien stilvallen. Poedertjes of pillen kunnen in eerste instantie soelaas brengen maar wanneer deze geen zoden aan de dijk brengen, is een bezoek aan de dokter onvermijdelijk. Een gezonde stoelgang is veel belangrijker dan we zelf denken, dus laat de zaak niet te lang aanslepen.

Syndicatie