Hoe lang na borstvergroting kan kapselvorming optreden?

Hoe lang na borstvergroting kan kapselvorming optreden?

Verharding kan verschillende graden aannemen

We willen de vrouwen niet te eten geven die niet tevreden zijn over de omvang van hun borsten. Het zit bij veel vrouwen ingebakken dat de meeste mannen vallen op vrouwen met grote borsten. Dat heeft te maken met de verwachting dat vrouwen met ronde vormen beter uitgerust zijn om gezonde kinderen te baren. En dus mag de sector van de plastische chirurgie in de handen wrijven, want de aanvragen voor een borstvergroting lopen als een trein. Maar aan dergelijke operaties zijn hoe dan ook risico’s verbonden.

In sommige gevallen kan na een borstvergroting kapselvorming optreden, dit als reactie van het lichaam op de aanwezigheid van een vreemde stof. Rond die kapselvorming stellen vrouwen zich heel wat vragen, vragen waarop Mediconsult een antwoord op poogde te formuleren. Hoe lang na borstvergroting kan kapselvorming optreden?, is één van de veelgestelde vragen. Ook de vraag naar de frequentie horen we vaak.

Statistisch gezien heeft ongeveer 5 % van de geopereerde vrouwen in meer of mindere mate kans op overmatige kapselvorming, aldus Mediconsult. Zelfs bij één en dezelfde vrouw kan er verschil zijn tussen kapselvorming in de rechter- of linkerborst. Een duidelijke definitie van dit neveneffect valt dus moeilijk te geven. Maar laat ons nog even kijken naar wat Mediconsult vertelt.

Als er overmatige kapselvorming optreedt, gebeurt dit doorgaans binnen drie maanden tot een jaar na de operatie, maar ook daarna blijft er nog een kans op verharding bestaan. De kapselvorming kan variëren van een lichte, niet hinderlijke vorm (graad I) tot ernstigere vormen met verhoogde gevoeligheid en een zichtbaar harder geworden kapsel (graad III of IV). In ieder geval lijkt het aangewezen om na een borstvergroting de implicaties van de ingreep op de voet te blijven volgen.

Syndicatie