Bieten kunnen ons verstand aanscherpen

Bieten kunnen ons verstand aanscherpen

Sommige voedingsproducten hebben een positieve invloed op de werking van onze hersenen

Tegenwoordig wordt er steeds vaker aandacht besteed aan ons dagelijks dieet. De medische wetenschap heeft namelijk uitgedokterd dat bepaalde voedingsproducten een positieve invloed hebben op onze gezondheid. Vraag is uiteraard wat goed is voor wat. Enkele recent verschenen rapporten maakten melding van die producten die de werking van de hersenen stimuleren. Inderdaad, een aangepast dieet kan ons slimmer maken.

Maar gezond en gezond is twee. Sommige groenten- en fruitsoorten zijn op zich erg gezond, maar ze hebben een negatieve invloed op ons lichaam omdat ze bespoten zijn met bepaalde producten. Wie echt op zijn gezondheid wil letten, en bovendien maximaal wil profiteren van een positieve invloed op ons lichaam in het algemeen en op onze hersenen in het bijzonder, geeft daarom de voorkeur aan onbespoten groenten en fruit, scharreleieren enzovoort. Kortom, het moet allemaal zo natuurlijk mogelijk zijn.

Wie veel bieten eet, zou daar normaliter beter en sneller moeten kunnen nadenken dan mensen die geen of weinig bieten eten. Bieten kunnen namelijk ons verstand aanscherpen, zoals al via verschillende studies wetenschappelijk is aangetoond. Het geheim van de smid zit in de vitamine B die bieten bevatten, deze vitaminevorm staat namelijk bekend omdat ze onze hersenen helpt om snel data te verwerken.

Sommige voedingsproducten hebben dus inderdaad een positieve invloed op de werking van onze hersenen. In het geval van bieten is het echter zaak om de voorkeur te geven aan bieten die recht van het veld komen, in geval van bieten in blik kan er bisophenol A of BPA in het spel zijn. Dit is een chemische stof die ons natuurlijk hormonensysteem verstoort. Tenslotte nog dit: bieten zijn niet alleen goed voor de hersenen, maar kunnen ook als anti-depressivum functioneren.

Syndicatie