Het grote misverstand: koffie maakt ons niet actiever, wel integendeel

Het grote misverstand: koffie maakt ons niet actiever, wel integendeel

Een regelmatige koffiedrinker heeft koffie nodig om te kunnen blijven presteren

Een team onderzoekers van de Johns Hopkins University is tot een merkwaardige vaststelling gekomen. Wie beweert dat hij of zij beter presteert na het drinken van koffie, zit goed fout. Het is namelijk niet zo dat koffie ons nieuwe energie heeft, iets wat verstokte koffiedrinkers vaak aanhalen als reden waarom ze op regelmatige basis koffie nodig hebben. Ze maken zichzelf echter iets wijs.

Het grote misverstand kan met deze uit de weg geruimd worden: koffie maakt ons niet actiever, wel integendeel. Een regelmatige koffiedrinker heeft koffie nodig om te kunnen blijven presteren. Zijn prestaties zullen lijden onder het uitgewerkt zijn van de cafeïne die koffie bevat. Er is met andere woorden sprake van abstinentieverschijnselen, hetgeen aangeeft dat het drinken van koffie wel degelijk schadelijke neveneffecten heeft.

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie