Hoe groot is het gevaar dat de vleesetende bacterie MRSA in onze voedselketen opduikt?

Hoe groot is het gevaar dat de vleesetende bacterie MRSA in onze voedselketen opduikt?

In vlees worden steeds vaker veelgebruikte geneesmiddelen, zware metalen en de MRSA-bacterie gevonden

Hoe groot is het gevaar dat de vleesetende bacterie MRSA in onze voedselketen opduikt? Volgens een studie verschenen in het Clinical Infectious Diseases is dit gevaar verre van denkbeeldig. In vleesproducten worden steeds vaker staphyolocci aangetroffen, bacteriën die gevaar kunnen opleveren voor de menselijke gezondheid. In de Verenigde Staten sterven er jaarlijks 20.000 mensen aan MRSA.

In vlees worden steeds vaker veelgebruikte geneesmiddelen, zware metalen en dus ook de MRSA-bacterie gevonden. Het overdadig gebruik van antibiotica in de industriële landbouw is een belangrijke bron van besmetting en het gebruik van die antibiotica vertoont nog steeds een stijgende trend. Als het enigszins mogelijk is, gaat onze voorkeur uit naar vee dat gewoon in de wei heeft gegraasd en waar het risico op besmetting met gevaarlijke stoffen een heel stuk kleiner is.

De producten in de supermarkten moeten in de ogen van de consumenten zo goedkoop mogelijk zijn, waarbij kwantiteit vaak de voorkeur krijgt op kwaliteit. Vooral in verpakte voedingsproducten zitten nogal wat ingrediënten die vaak meer schadelijk dan bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Vaak zijn verpakte voedingsproducten erg rijk van vetstoffen en aanverwante stoffen. Vetstoffen zijn niet bepaald ‘top of the bill’ als het op gezondheid aankomt.

In veel gevallen hebben vermelde ingrediënten meer te maken met scheikunde dan met voeding. Wie probeert te achterhalen welke ingedriënten aan een bepaald product werden toegevoegd, zal vaak van een kale reis thuiskomen. Op de verpakking staat niet altijd even duidelijk vermeld wat er precies in het vermelde product werd verwerkt. De marketeers hebben namelijk een manier gevonden om te ontsnappen aan de verplichting aan te geven wat er precies als additieven en/of in de verpakking werd verwerkt. Een label zegt tegenwoordig niet alles meer.

Syndicatie