Maak uzelf niets wijs: koffie doet u niet beter of harder werken

Ratten werden actiever door toedienen van amfetamines maar niet door het drinken van koffie

Sommige workalcoholics maken zichzelf wijs dat ze zonder koffie niet normaal kunnen functioneren. Hun arbeidsprestaties zouden met andere woorden te lijden hebben onder het ontbreken van de cafeïne, het werkzame gedeelte dat in koffie aanwezig is. Dat blijkt echter flauwekul te zijn, zo blijkt uit een studie verschenen aan de gerenommeerde University of British Columbia.

De onderzoekers dienden amfetamine en cafeïne toe aan 40 ratten. Speed deed luie ratten harder werken maar maakte hardwerkende ratten luier.  Maak uzelfdus niets wijs: koffie doet u niet beter of harder werken. De ratten werden actiever door toedienen van amfetamines maar niet door het drinken van koffie. Koffie zal dus geen arbeidsprestaties verbeteren, maar kan integendeel zelfs schadelijk zijn voor die prestaties. 

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie