Overvloedige consumptie van koffie kan prikkelbaarheid verhogen

Overvloedige consumptie van koffie kan prikkelbaarheid verhogen

Zware koffiedrinkers zullen niet altijd rationeel nadenken

De meeste koffiedrinkers zullen een onprettig gevoel krijgen wanneer ze niet regelmatig een kopje koffie kunnen consumeren. Het drinken van koffie werkt inderdaad op een bepaalde manier verslavend en dat kan een invloed op het humeur hebben wanneer het genotsmiddel niet meteen bij de hand is. Maar vaak wordt uit het oog verloren dat het omgekeerde eigenlijk ook geldt.

Overvloedige consumptie van koffie kan de prikkelbaarheid verhogen en daar is wel degelijk een wetenschappelijke uitleg beschikbaar voor. De zuurstoftoevoer naar de hersenen kan afgesneden worden, met gevolgen voor het beslissingsproces tot gevolg. Zware koffiedrinkers zullen niet altijd rationeel nadenken, wat uiteindelijk tot prikkelbaarheid en lichtgeraaktheid aanleiding kan geven. Inderdaad, het drinken van koffie kan schadelijk zijn.

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie