Border line symptomen gaan vaak gepaard met depressie

Border line symptomen gaan vaak gepaard met depressie

Border line kan iemand makkelijk in een depressie duwen

Border line symptomen kunnen erg gevarieerd zijn, ook al omdat deze aandoening niet strikt begrensd is. Sommige mensen kunnen sporen van de ziekte vertonen, zonder dat deze zich echt doorzet. In andere gevallen is er dan weer sprake van een duidelijker ziektebeeld. Hierbij dient echter opnieuw aangegeven te worden dat border line geen duidelijk omgeschreven aandoening is.

Border line symptomen gaan vaak gepaard met depressie en daat heeft zo zijn redenen. Iemand die aan af te rekenen krijgt met gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen, zal zich vaak niet zo goed voelen met de wereld rondom hem. Depressieve gevoelens kunnen snel omslaan in een volledige depressie, met alle gevolgen van dien.

Het hebben van border line symptomen kan iemand dus makkelijk in een depressie duwen, de ene aandoening ligt vaak in het verlengde van de andere. De behandelende geneesheer zal daar rekening mee moeten houden, vooral omdat border line patiënten niet zelden zelfmoordneigingen vertonen. Een aangepaste medicatie is noodzakelijk om suïcidaal gedrag in de mate van het mogelijke te vertonen.

Syndicatie