Fibromyalgie en depressie: wat is het verband?

Fibromyalgie en depressie: wat is het verband?

30% van de fibromyalgie-patiënten hebben op het moment van het stellen van de diagnose last van een zware depressie

Heel wat studies linken fibromyalgia met een depressie. Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van de fibromyalgie-patiënten op het moment van het stellen van de diagnose last hebben van een zware depressie. De causaliteit tussen fibromyalgie en depressie is echter niet altijd even voor de hand liggend.

Sommige onderzoekers suggeren dat een depressie aanleiding geeft tot chemische wijzigingen in de hersenen. Volgens een andere theorie zou er sprake kunnen zijn van abnormaliteiten in het zenuwstelsel. Deze abnormaliteiten zouden substanties vrijmaken die de gevoeligheid aan pijn verhogen. Het gevolg zou dan fibromyalgie zijn, met een combinatie van chronische pijnen en depressie.

De depressie zou dus eerst komen, zodat het belangrijk is om een depressie tijdig te (h)erkennen. Iedereen voelt zich wel eens triest, maar een depressie gaat een heel stuk verder. Depressieve mensen ondervinden onder andere de volgende symptomen:

-het niet meer beleven van plezier aan activiteiten die vroeger graag werden gedaan
-verlies of toename van gewicht
-laag energieniveau
-schuldgevoelens
-zichzelf minderwaardig voelen
-denken aan de dood (‘thanatos’)

Depressies duren wekenlang, maar er moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van depressies. Buiten de klinische depressie kennen we ook nog de chronische depressie (dysthimie), manisch-depressiviteit en de seizoensdepressie of seasonal affective disorder (SAD).

Hoe zit het met de link tussen fibromyalgie en depressie? De correlatie is er alleszins. De stress van de constante pijn en vermoeidheid die gepaard gaat met fibromyalgia kan leiden tot angstgevoelens en sociaal isolement, wat tot een depressie kan leiden. Het is echter ook mogelijk dat angst en depressie fibromyalgie kunnen leiden.

Fibromyalgie en de daarmee gepaard gaande depressie kunnen iemands leven grondig dooreenschudden, zowel thuis als op het werk. Zowel fibromyalgie als depressie kunnen succesvol behandeld worden, meestal door een combinatie van medicijnen en therapie. Belangrijk is echter om open kaart te spelen met de behandelende geneesheer.

Weten mensen met fibromyalgie echter wel dat ze aan een depressie lijden? In veel gevallen is dat wel het geval, in andere echter niet. Wel beseffen dat er iets mis is. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 

- minder levenslust
- concentratieproblemen
- moeilijkheden om beslissingen te nemen
- zich hopeloos voelen
- schuldgevoelens
- prikkelbaarheid
- droevig of angstig voelen
- ongecontroleerde huilbuien

Syndicatie