Fibromyalgie syndroom en vermoeidheid gaan hand in hand

Fibromyalgie syndroom en vermoeidheid gaan hand in hand

Fibromyalgie-patiënten raken op een heel andere manier vermoeid

Chronische vermoeidheid is één van de meest typische symptomen van fibromyalgie, waarschijnlijk zelfs de meest typische na spier- en lichaamspijnen. In tegenstelling bij de gewone vormen van vermoeidheid kunnen de gevoelens van vermoeidheid, zwakte en uitputting bij fibromyalgie vaak aanleiding geven tot sociale isolatie of zelfs depressies.

De vermoeidheid in geval van fibromyalgie is namelijk van een heel andere aard dan de gewone vorm van vermoeidheid. Ze wordt door fibromyalgie-lijders vaak omschreven als ‘wurgend, uitputtend en sterk gelijkend op de vermoeidheid die het gevolg is van griep’. Wie lijdt aan fibromyalgie kan vlak na het opstaan erg vermoeid zijn, zelfs na uren slaap te hebben gehad. Veel mensen die lijden aan fibromyalgie worden bovendien in hun deep-level slaap, wat maakt dat het gevoel van vermoeidheid moeilijk te bestrijden valt.

De vermoeidheid die gepaard gaat met fibromyalgie valt vaak samen met gemoedsstoornissen, angst of depressie. Wie aan fibromyalgie lijdt, beschrijft zijn of haar slaap vaak al niet verfrissend of veel te licht. Fibromyalgie-patiënten hebben vaak pijn die hun uit de slaap houdt en die het gevoel van vermoeidheid overdag bovendien nog versterkt.

Volgens de medische wetenschap zijn er duidelijk punten van gelijkenissen tussen vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ook laatstgenoemde aandoening wordt gekenmerkt door een aanhoudend gevoel van vermoeidheid. Fibromyalgie-patiënten omschrijven hun vorm van vermoeidheid nogal eens als "brain fatigue", die wordt gekenmerkt door een totaal gevoel van verlies van energie dat gepaard gaat met een verlies aan concentratie. Dit gevoel wordt in de Angelsaksische literatuur als "fibro fog omschreven.

Andere kenmerken van fibromyalgie, afgezien van chronische vermoeidheid, zijn de volgende:

Pijn in de borst
Angstgevoelens en depressie
Chronische hoofdpijn
Een droge mond of een droge neus, droge ogen
Hogere gevoeligheid aan hitte of koude
Verminderd concentratievermogen
Incontinentie
Prikkelbaarheid
Een slapend gevoel of tintelingen in vingers en voeten
Pijnlijke menstruaties
Slechte bloedcirculatie (ook wel het fenomeen van Raynaud genoemd)
Benen die moeilijk stilgehouden kunnen worden
Stijfheid

Fibromyalgie kan wat de symptomen betreft nogal eens vergeleken worden met de symptomen van osteoarthritis, bursitis en tendinitis. In de laatste twee gevallen blijven de pijngevoelens beperkt tot welomschreven plaatsen, terwijl de stijfheid en de pijnen gepaard met fibromyalgie zich over gans het lichaam laten gevoelen.

Op goede dagen kan vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie worden verholpen door een dutje te doen, op slechte dagen zal de fibromyalgie-patiënt daar weinig voordelen van ondervinden. Het omgaan met de vermoeidheidsverschijnselen is zowel voor fibromyalgie-patiënten als voor hun omgeving een moeilijke zaak. Zelfs verschillende rustperiodes tijdens de dag ingelast, zullen weinig verlichting brengen.
 

Syndicatie