Hoe leer ik omgaan met vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie?

Hoe leer ik omgaan met vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie?

Afbouwen van stressfactor kan patiënten die leiden aan fibromyalgie verlichting brengen

De discussie over fibromyalgie woedt nu al enkele jaren en klaarheid is er nog steeds niet geschapen. Is fibromyalgie al dan niet een ziekte? Sommige dokters geloven van wel, anderen zijn eerder sceptisch. De jongste jaren is er toch een trend die er van uitgaat dat er ‘iets’ aan de hand is met fibromyalgie-klachten. Sommige mensen hebben gezondheidsproblemen waar op het eerste (en ook het tweede) gezicht geen verklaring voor te bedenken is. In veel gevallen gelijken de symptomen sterk op die wat algemeen als fibromyalgie wordt omschreven.

In ieder geval is er al heel wat literatuur over het onderwerp ‘fibromyalgie’ verschenen. Daaruit staken we onder andere op dat er nog heel wat mensen zijn die aan iets fibromyalgie-achtig lijden zonder dat ze het zelf beseffen. Kort samengevat: fibromyalgie is een aandoening die nog steeds vraagtekens doet rijzen en dat zal nog wel even zo blijven. Zolang de kwaal niet adequaat wordt omschreven, is het ook moeilijk om er een oplossing voor aan te reiken.

Mensen die lijden aan fibromyalgie weten vaak niet wat hen overkomt. Eén van de meest typische symptomen is een vorm van vermoeidheid die allesbehalve normaal mag worden genoemd. Hierbij valt dus een vorm van verwantschap tussen fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom te bespeuren. Laatstgenoemde aandoening is er bovendien eveneens eentje waarover het laatste woord nog niet is gezegd.

Fibromyalgie-patiënten moeten dus leren omgaan met een chronische vorm van vermoeidheid en dat is uiteraard geen makkelijke opgave. De vraag is uiteraard waar de link ligt tussen fibromyalgie en vermoeidheid. Maar uiteindelijk is het antwoord op die vraag minder belangrijk dan het zoeken naar een oplossing voor de vermoeidheidsproblemen in het geval van fibromyalgie. Want problemen duiken er alleszins op. Vaak moeten mensen die leiden aan fibromyalgie verstek laten gaan voor familiefeestjes, bijeenkomsten met vrienden van vroeger en andere sociale evenementen. De reden ligt voor de hand: de fibromyalgie-patiënt is zo vermoeid dat hij of zij gewoon niet de inspanning kan opbrengen om zich te verplaatsen naar de plaats van afspraak.

Fibromyalgie-patiënten zullen dan ook vaak hun agenda zo leeg mogelijk maken, kwestie van niet op het laatste moment een deel van de aangegane afspraken te moeten afzeggen. Toch zijn er ook manieren waarop het vermoeidheidsgevoel bij fibromyalgie kan opgevangen en zelfs gedeeltelijk verlicht worden.

Een belangrijke punt kan het verlichten van de stressgevoelens zijn. Volgens sommige wetenschappers zijn fibromyalgie-patiënten die er in slagen om hun stressfactor te verlagen al een heel eind op weg om van hun vermoeidheidsgevoelen verlost te raken. Uiteraard is het voorkomen van stress vanzelfsprekend makkelijker gezegd dan gedaan. De ervaring leert echter uit dat reductie van stress de gevoelens van vermoeidheid en angst doet afnemen. Bovendien verloopt het slaapproces vlotter, wat op zijn beurt weer zal leiden tot een fitter gevoel.
 

Syndicatie