Hoe leg ik aan vrienden en familie uit dat ik fibromyalgie heb?

Hoe leg ik aan vrienden en familie uit dat ik fibromyalgie heb?

Veel reacties rond fibromyalgie gaan negatief zijn, in de aard van ‘doe toch niet zo flauw’ of ‘wees een echte man/vrouw’

Met fibromyalgie liggen de zaken bijzonder moeilijk. Op de eerste plaats is het zo dat de aandoening door de medische wereld nog altijd niet helemaal au serieux wordt genomen. Heel wat dokters geloven niet in een echte aandoening, maar denken dat er psychosomatische factoren in het spel zijn. Ze gaan kan ook op de eerste plaats proberen om via die weg een oplossing te zoeken.

Het wantrouwen dat nog altijd rond fibromyalgie heerst, heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat er nog altijd geen bewijzen voorliggen die zwart op wit aantonen dat het om een aparte aandoening gaat. De medische wereld heeft daar lang naar gezocht, maar tot dusver ontbreken de doorslaggevende bewijzen. Dat betekent dat er rond fibromyalgie een soort waas hangt, vergelijkbaar met die rond esoterie.

Concreet betekent dit dat de bestrijding van fibromyalgie niet van een leien dakje verloopt, want een (half) onzichtbare vijand kan maar moeilijk worden bestreden. Anderzijds zal ook de omgeving moeilijk overtuigd raken dat er wel degelijk iets aan de hand is. De dokter geeft echter geen uitsluitsel, zodat weldra de twijfels rijzen. Dat betekent dat de fibromyalgie-patiënten het extra moeilijk hebben om te bewijzen dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Hoe leg ik aan vrienden en familie uit dat ik fibromyalgie heb? Dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien kan het geen kwaad om de literatuur te raadplegen en die informatie door te spelen naar vrienden, familie en collega’s. Ook op internet is heel wat informatie rond de aandoening te vinden. We waarschuwen u echter al op voorhand dat het niet zo makkelijk gaat zijn om de omgeving te overtuigen.

Veel reacties rond fibromyalgie gaan negatief zijn, in de aard van ‘doe toch niet zo flauw’ of ‘wees een echte man/vrouw’. Wind u daarover echter niet op, probeer alles op een kalme manier uit te leggen. Wanneer u een gefundeerde uitleg weet te geven, zal de omgeving hoogstwaarschijnlijk al meer open staan om te aanvaarden dat u wel degelijk aan een vervelende aandoening lijdt.

Syndicatie