Hoe wordt vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie behandeld?

Hoe wordt vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie behandeld?

Kan lichaamsbeweging de symptomen van fibromyalgie helpen bestrijden?

De symptomen van fibromyalgie zijn zeer verscheiden, ze gaan van spierpijnen over een algemeen gevoel van lusteloosheid tot en met vermoeidheid. Wie lijdt aan fibromyalgie, zal vooral last hebben van vermoeidheid, vermoeidheid die buiten proportionele vormen kan aannemen. Deze vermoeidheid kan zo intens zijn dat slapen zelfs niet meer helpt. Als gevolg daarvan zal de fibromyalgie-patiënt zich de ganse dag door zeer zwak voelen.

Slapen lijkt geen oplossing te bieden voor het probleem van de vermoeidheid. Vaak slaapt een fibromyalgie-patiënt acht tot tien uur per nacht, om zich vervolgens toch nog zeer vermoeid te voelen. Dat gevoel van vermoeidheid kan zo erg zijn dat het lijkt alsof er 's nachts helemaal niet is geslapen. Wie het meegemaakt heeft, spreekt van zeer vreemde ervaring.

Hoe kunnen de vermoeidheidsverschijnselen als gevolg van fibromyalgie aangepakt worden? Op de eerste plaats wordt vaak gebruikgemaakt van medicijnen, die de fibromyalgie-patiënt een wat minder vermoeid gevoel geven. Het effect van de vermoeidheid kan echter slechts gedeeltelijk worden weggewerkt. Medicatie is zeker geen oplossing die de vermoeidheidsverschijnselen volledig weggewerkt. Daarom zullen medicijnen altijd gekoppeld worden met andere behandelingsvormen.

Vaak schrijven dokters extra lichaamsbeweging voor om vermoeidheid als gevolg van fibromyalgie te bestrijden. Aerobics en andere vormen van lichaamsbeweging kunnen de symptomen van vermoeidheid helpen bestrijden, kunnen de pijn verlichten, de kwaliteit van de slaap helpen verbeteren, de stemmingen doen verbeteren enzovoort. De positieve effecten van lichaamsbeweging op fibromyalgie-vermoeidheid staan buiten kijf.

Dat blijkt trouwens uit verschillende wetenschappelijke studies. Veel mensen met fibromyalgie voelen zich niet fit. Anderzijds vermijden ze lichaamsbeweging omdat ze schrik hebben van de pijn die daar een gevolg van kan zijn. Toch mag het positief effect van lichaamsbeweging niet verwaarloosd worden. Regelmatig bewegen staat garant voor de aanmaak van endorfine, natuurlijke pijnstillers die eveneens de stemming helpen verbeteren. Een goed advies is om langzaam de lichaamsbeweging op te bouwen. Door geleidelijk aan langer en langer te blijven bewegen zullen de voordelen van die lichaamsbeweging alleen maar groter worden, terwijl anderzijds de pijn zal wegblijven.

Syndicatie