Vaagheid van symptomen bemoeilijkt diagnose van fibromyalgie

Vaagheid van symptomen bemoeilijkt diagnose van fibromyalgie

Opstellen van lijstje met vragen en antwoorden kan het stellen van de diagnose bij fibromyalgie aanzienlijk makkelijker maken

De vaagheid van de symptomen bemoeilijkt het stellen van de diagnose van fibromyalgie, zo hebben heel wat dokters al ervaren. Vaak is vermoeidheid – als gevolg van een slechte of verstoorde slaap – een symptoom van fibromyalgie, maar diezelfde vermoeidheid geldt ook als een belangrijk symptoom bij het chronisch vermoeidheidssyndroom.

De Amerikaan Steven Berney, hoofd van de dienst rheumatologie aan Temple University Health System in Philadelphia en een erkend fibromyalgie-specialist, is van mening dat vooral de eerstelijnsgezondheidszorg een probleem kan hebben met het stellen van de diagnose om de eenvoudige reden dat er nog altijd geen laboratoriumtesten bestaan om fibromyalgie met zekerheid vast te stellen. Vaak moet de behandelende dokter een keuze maken tussen fibromyalgie en een aantal andere kwalen die al dan niet van ver of van dichtbij met de aandoening verwant zijn. Het kan dan ook een tijdje duren alvorens iemand met fibromyalgie de juiste diagnose van zijn aandoening heeft horen stellen.

Berney heeft echter geleerd dat onderzoek van de voorgeschiedenis uiteindelijk een zeer grote hulp kan zijn bij het vaststellen van de fibromyalgie-diagnose. Het opstellen van een lijstje met vragen en antwoorden kan het stellen van de diagnose bij fibromyalgie daarom aanzienlijk makkelijker maken. Aan de hand van dit lijstje kan makkelijker worden uitgemaakt of de patiënt in kwestie inderdaad aan fibromyalgie lijdt dan wel of de oorzaak van zijn klachten elders dient te worden gezocht.

Bovendien zijn er bij fibromyalgie-lijders onderling vaak grote verschillen wat betreft aard en intensiteit van de klachten. Zo kan de pijn bij de een chronisch zijn en bij iemand anders komen en gaan. Ook de intensiteit van de pijn kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Bijkomend probleem is dat veel dokters te weinig ervaring hebben met fibromyalgie, zodat ze de symptomen van de aandoening vaak niet herkennen.

De Amerikaanse National Fibromyalgia Association heeft daarom een lijstje opgesteld met vragen die het stellen van de fibromyalgie-diagnose moeten vergemakkelijken. Dat lijstje kan onder andere de volgende vragen bevatten:

Welke zijn de symptomen die in de richting van fibromyalgie kunnen wijzen en wanneer zijn ze begonnen?
Hoe lang zijn die symptomen al aanwezig? Zijn ze chronisch of verdwijnen ze soms?
Is het u opgevallen dat er iets is dat de symptomen verbonden aan fibromyalgie uitlokt?
Hoe ervaart u die symptomen? Is de pijn scherp, geeft ze aanleiding tot misselijkheid?
Wordt uw gevoelsleven door fibromyalgie verstoord? Maak de pijn u depressief of angstig?
Heeft fibromyalgie een invloed op uw beroepsleven? Bent u niet te moe om uw normale activiteiten uit te oefenen?
Welke medicijnen, kruiden of voedingssupplementen neemt u?
Welke operaties hebt u ondergaan?
Welke behandelingen heeft de dokter of de specialist momenteel voorgeschreven?

Op basis van de antwoorden op deze vragen kan het stellen van de diagnose fibromyalgie vaak makkelijker gebeuren.

Syndicatie