Verstoorde slaap kan pijn bij fibromyalgie versterken

Verstoorde slaap kan pijn bij fibromyalgie versterken

Non-REM slaap kan een belangrijke rol spelen als katalysator van pijn bij fibromyalgie

In de meeste gevallen gaat fibromyalgie gebaat met slaapproblemen zoals slapeloosheid en/of verstoorde slaap. Uit onderzoek blijkt dat een verstoorde slaap de pijn bij fibromyalgie-patiënten kan versterken. De non-REM slaap zou namelijkl een belangrijke rol spelen als katalysator van pijn bij fibromyalgie. Die non-rapid-eye-movement slaap wordt in vakterminologie ook wel eens stage IV deep sleep genoemd. Patiënten die lijden aan fibromyalgie zouden van deze slaap beroofd worden, met alle gevolgen vandien.

Uit onderzoek naar fibromyalgie blijkt dat een automatische prikkel in de hersenen tijdens de slaap zijn werk doet. Deze prikkel zorgt er voor dat de hormonen epinephrine en adrenaline vrijkomen wanneer het lichaam zich in slapende toestand bevindt. Deze hormonen zijn bepaald voor een aantal lichaamsfuncties, waaronder het zich goed voelen. Doordat hij of zij beroofd is van zijn of haar non-REM slaap zou de fibromyalgie-patiënt(e) deze prikkels niet ontvangen. Daardoor wordt die fibromyalgie-patiënt(e) uitgesloten van het recuperatieproces dat iedereen tijdens de slaap ondergaat.

Het is namelijk tijdens de slaap dat de meeste hormonen geproduceerd worden, dat de spieren zich vernieuwen en herstellen en dat de neurotransmitters in de hersenen vervangen worden. In geval van fibromyalgie blijven deze processen achterwege, simpelweg omdat de diepe slaap achterwege blijft. Ook blijft iemand die lijdt aan fibromyalgie verstoken van recuperatie van de stress die zich tijdens de dag heeft voorgedaan. Het gevolg is niet alleen een grote mate van vermoeidheid, maar ook het opduiken van pijn in verschillende delen van het lichaam.

Volgens fibromyalgie-specialisten heeft het menselijk lichaam een pijngrens. Tijdens de dag is het lichaam druk bezig en worden kleine signalen die verwijzen naar pijn niet opgemerkt. Het lichaam is namelijk volop bezig met de dingen van alledag. Tijdens de nacht is dat systeem echter op een lager pitje gezet, met als gevolg dat niet-pijnlijke stimuli plots toch pijnlijk kunnen worden. Het gebrek aan slaap, zo wees wetenschappelijk onderzoek uit, versterkt alle gewaarwordingen, dus ook die van pijn.

Uit onderzoek blijkt dat de fibromyalgie-symptomen verdwijnen naarmate de persoon in kwestie beter slaapt. De beste manier om toch te slapen voor fibromyalgie-lijders is echter niet om een slaappil te nemen, maar om die prikkel weg te nemen die belet dat ze een normaal slaappatroon kunnen aannemen. Alleen op die manier ontstaat een gezonde slaap, ook voor wie met fibromyalgie af te rekenen krijgt.

Syndicatie