Warmte kan symptomen van fibromyalgie helpen verlichten

Warmte kan symptomen van fibromyalgie helpen verlichten

Alle kleine beetjes helpen om pijn verbonden aan fibromyalgie te verlichten

In de meeste gevallen gaat fibromyalgie gepaard met pijnen die zich op verschillende plaatsen van het lichaam kunnen manifesteren. De wetenschap is er het er nog niet over eens of deze pijnen effectief zijn dan wel van psychosomatische aard. Vast staat in ieder geval dat de patiënt de pijnen wel degelijk als effectief aanvoelt.

Een uniforme en doeltreffende behandeling voor fibromyalgie is nog niet beschikbaar, in de meeste gevallen blijft het zich behelpen. Maar een beetje inspiratie kan in dit geval wonderen verrichten. Warmte – op de eerste plaats vochtige warmte – kan erg behulpzaam zijn door de pijn alleszins op korte termijn te verlichten.

Een warme douche kan dus voor fibromyalgie-lijders aanbevolen worden, maar ook bijvoorbeeld het verwarmen van de kleding voor het aankleden. Zo kan bijvoorbeeld ook stijfheid worden voorkomen door de bloeddoorstroming te bevorderen op de plaatsen waar de pijn zich manifesteert. Maar ook kou – bijvoorbeeld in de vorm van ijs – kan in sommige gevallen de pijnen verbonden aan fibromyalgie helpen verlichten.

Warmte kan echter op de eerste plaats de symptomen van fibromyalgie helpen verlichten, maar die warmte kan bijvoorbeeld ook opgewerkt worden door massage. De patiënten zullen in hun eigen omgeving ongetwijfeld wel iemand kunnen vinden die gespecialiseerd is in weldoende massage. U zal verschieten van de resultaten die zo’n behandeling kan opleveren.

Alle kleine beetjes helpen om pijn verbonden aan fibromyalgie te verlichten. Aan de University of Miami’s Touch Research Institute werden daaromtrent studies gedaan en die wezen uit dat een massage van 20 minuten de doorstroom van chemische stoffen die verantwoordelijk zijn voor pijnen kan helpen beletten. Anderzijds zou de productie van serotonine, dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor een goed gevoel verhoogd worden. Massage zou ook vermoeidheid helpen bestrijden, evenals de concentratiemoeilijkheden die wel eens als ‘fibro fog’ worden omschreven.

Syndicatie