Wat zijn de risicofactoren voor fibromyalgie?

Wat zijn de risicofactoren voor fibromyalgie?

Enkele risicofactoren voor fibromyalgie zijn bekend, anderen blijven vooralsnog onduidelijk

Rond fibromyalgie blijven een groot aantal vraagtekens hangen. Zo is er de vaststelling dat procentueel gezien veel meer vrouwen dan mannen met de aandoening te maken krijgen. Naar de reden waarom heeft de medische wetenschap alleen maar het gissen. Mogelijk spelen hierbij erfelijke factoren een rol, maar daarover hebben we nog geen uitsluitsel.

Ook over de mogelijke link tussen depressies en fibromyalgie is het laatste woord nog niet gevallen. De jongste tijd bestaat er opnieuw enig scepticisme omtrent deze band, maar veel dokters gaan er nog steeds vanuit dat er wel degelijk een band is tussen een dipje en het opduiken van de aandoening. Maar als er een link zou zijn, is het bepaald onduidelijk hoe die er is gekomen.

Wat zijn de risicofactoren voor fibromyalgie?, dat is de vraag waar wie we hier een antwoord op willen formuleren. Enkele risicofactoren voor fibromyalgie zijn bekend, anderen blijven vooralsnog onduidelijk. Een aantal factoren die de aandoening in de hand kunnen werken, zijn alleszins geïdentificeerd. Het vervelende is dat in sommige gevallen van geen van deze factoren sprake is.

Bij fibromyalgie moeten we op de allereerste plaats naar de vrouwen kijken. Sommige vrouwen die leiden aan de aandoening hebben onder andere ook last van osteoarthritis, rheumatoïde arthritis, systemische lupus erythematosus en andere aandoeningen van het autoimmuun systeem. Blijkbaar zit ons afweersysteem er dus voor iets tussen, zeker toch wat de vrouwen betreft.

Over de genetische factor, die bij fibromyalgie een belangrijke rol zou kunnen spelen, hebben we het al gehad. Een algemene zwakke fysieke conditie zou eveneens een factor kunnen zijn – met de nadruk op kunnen – evenals bijvoorbeeld de gevolgen van een operatie. Een opgelopen trauma (verwonding, accident, ziekte, echtscheiding) is eveneens verdacht. Bij vrouwen kan tenslotte de menopauze een rol spelen, want die gaat gepaard met verlies van oestrogeen.

Syndicatie