Zijn er nieuwe behandelingen voor fibromyalgie op komst?

Zijn er nieuwe behandelingen voor fibromyalgie op komst?

Geneesmiddelen (antidepressivia) kunnen symptomen fibromyalgie helpen verlichten

Voor de behandeling van fibromyalgie is nog geen definitieve oplossing voorhanden. De meeste gevallen van fibromyalgie worden behandeld met geneesmiddelen, alternatieve geneesmiddelen en veranderingen in levensstijl. Op die manier kunnen de pijnverschijnselen worden verlicht en de slaap verbeterd worden. Wat de geneesmiddelen betreft: het kan zowel om pijnstillers als om antidepressiva gaan. Daarmee wordt fibromyalgie zelf niet bestreden, maar wel nevenverschijnselen als vermoeidheid, depressie, pijn, angst enzovoort.

Daarnaast de behandelende dokters nog een heel reeks andere therapieën adviseren, gaande van therapie, aerobics, meer lichaamsbeweging, relaxatie-oefeningen, stressreductie enzovoort. Ook op die manier zijn de symptomen van fibromyalgie in meer of mindere mate behandelbaar.

Over de oorzaken van fibromyalgie is het laatste nog niet geweten en dus is ook nog geen definitieve behandeling voor deze toch vaak voorkomende aandoening voorhanden. In de huidige omstandigheden geeft een multidisciplinaire aandacht nog steeds de voorrang, waarbij geneesmiddelen gekoppeld worden aan een verandering in levensstijl en aan het volgen van een of andere therapie. Maar zoals we al zeiden: op die manier worden de symptomen bestreden en niet de aandoening zelf.

Het vervelende is dat de symptomen van fibromyalgie sterk kunnen gelijken op die van andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld arthritis, tendinitis enzovoort. Sommige medische wetenschappers brengen de aandoening dan ook gemakkelijksheidshalve in dezelfde groep onder, maar dat lijkt een beetje voorbarig te zijn. De pijn verbonden aan deze aandoeningen situeert zich op een welbepaalde plek en dat is bij fibromyalgie zeker niet het geval. De pijn en stijfheid bij fibromyalgie zijn wijdverspreid en kunnen worden teruggebracht tot een diepe spierpijn die het moeilijk maakt om lichaamsbeweging te doen of zelfs om fysiek actief te zijn.

Het verhaal van fibromyalgie is nog niet ten einde, want er wordt rond deze aandoening nog heel wat onderzoek gedaan. Opvallend is dat fibromyalgie vaak gepaard gaat met depressies en met het chronisch vermoeidheidssyndroom, zonder dat daar een voor de hand liggende reden voor aan te geven is. Bovendien is fibromyalgie een relatief nieuwe aandoening, enkele tientallen jaren geleden was van de aandoening nauwelijks of geen sprake. Wie lijdt aan fibromyalgie kan zich grote zorgen maken over het mysterieus karakter van deze aandoening. Het kan echter een troost wezen dat de belangrijkste symptomen van de kwaal dankzij medicatie bestreden kunnen worden.

Syndicatie