Gevallen van mazelen fors gedaald

Vaccinatie heeft miljoenen levens gered

In de afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van de mazelen met ongeveer driekwart afgenomen. Dat is het positief gevolg van de wereldwijde vaccinatie, in het kader van dewelke 700 miljoen kinderen werden ingeënt. De U.S. Centers for Disease Control and Prevention en de World Health Organization schatten dat als gevolg van de vaccinatiecampagne 4,30 miljoen levens werden gered, want de mazelen kunnen wel degelijk een dodelijke ziekte zijn.

In 2008 stierven nog 168.000 mensen over de hele wereld aan de mazelen, maar in 2000 waren er dat nog 750.000. De cijfers zijn eveneens het gecombineerd resultaat van het opzoekingswerk van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention en de World Health Organization. Alleen al in 2008 daalde het aantal sterfgevallen als gevolg van de mazelen met 17%. Toch lijkt het tempo waarin de ziekte terrein verliest te vertragen.

Toch blijven de mazelen de meest dodelijke kinderziekte. Ze is overdraagbaar door hoesten en niezen. Zowel de CDC als de WHO werken samen met de ontwikkelingslanden om zoveel vaccinaties toe te dienen. Elk vaccin kost ongeveer 1 dollar. Dat de vaccinatiecampagne succesvol is, wordt aangetoond door het feit dat India, dat niet deelneemt aan het programma, het land is met het hoogste aantal sterfgevallen vanwege de mazelen.

Volgens CDC directeur Thomas Frieden mag de kracht van de campagne niet worden onderschat. India, waar ongeveer een derde van de kinderen leeft die niet gevaccineerd zijn, heeft nog een grote afstand in te halen. Het vaccin tegen de mazelen moet worden toegediend voor de eerste verjaardag van het kind. Een tweede dosis wordt bij voorkeur 18 tot 24 maanden later toegediend. Zodra die is gegeven, mag het kind als mazelenbestendig worden beschouwd.

In ontwikkelingslanden, waar de medische geschiedenis van kinderen minder goed is geweten, worden vaccinaties tegen de mazelen toegediend vanaf de leeftijd van 9 maanden tot en met 15 jaar. Daar wordt geen rekening gehouden met het feit of er al dan niet een eerste injectie is geweest. Veel kinderen krijgen zodoende slechts één inspuiting. Voor de meeste kinderen volstaat zo'n enkele inspuiting.

Symptomen van de mazelen zijn onder andere uitslag, hoge koorts, hoesten, een lopende neus en roodaangelopen, waterachtige ogen. In ernstige gevallen is er ook sprake van oorpijn, diaree, longinfecties en ontstekingen. Ongeveer 1 van de 1.000 kinderen die met de mazelen worden besmet, sterven aan de aandoening. In regio's waar ondervoeding heerst, kan dat percentage oplopen tot 15% van de besmette kinderen.

Syndicatie