Hoe kan nieuwe opflakkering van bof of rode hond worden verklaard?

Hoe kan nieuwe opflakkering van bof of rode hond worden verklaard?

Bof of rode hond is veel meer dan een ongevaarlijke kinderziekte

Oudere mensen zullen zich nog herinneren dat ze in hun jeugd werden geplaagd door kinderziekten als rode hond, mazelen, kinkhoest, rode hond of bof enzovoort. Deze tijd leek tot het verleden te behoren dankzij een inenting tegen deze kinderziekten, maar inmiddels zijn enkelen van hen terug van weggeweest.

In sommige delen van Europa zijn de mazelen opnieuw opgedoken, waarbij zowel nog niet-ingeënte heel jonge kinderen als oudere mensen werden aangetast. Meest spraakmakend zijn echter de regelmatige opstoten van bof of rode hond waarvan we regelmatig horen. Voorzichtigheid blijft hier geblazen, want deze aandoening hoeft niet noodzakelijk onschuldig te zijn. Zeker wanneer iemand de ziekte op oudere leeftijd krijgt, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn.

Dat er sprake is van een massale opstoot van bof of rode hond hoeft niet te verbazen, want de ziekte is hoogst besmettelijk. Ze wordt namelijk overgedragen via de lucht of via speeksel. Het kan een tijdje duren alvorens iemand de aandoening heeft opgestoken symptomen zal vertonen, zo hij of zij die al vertoont. In heel wat gevallen duiken namelijk geen symptomen op, hoewel deze patiënten de ziekte wel kunnen doorgeven.

Hoe kan de nieuwe opflakkering van bof of rode hond worden verklaard? Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat de aandoening nooit echt is verdwenen. In de loop der jaren hebben zich op verschillende plaatsen verschillende opstootjes van de ziekte voorgedaan. Opvallend is dat dit de laatste jaren vooral het geval was in universiteitssteden en dan op de eerste plaats bij universiteitsstudenten.

Bof of rode hond is veel meer dan een ongevaarlijke kinderziekte, dat mogen we nooit over het hoofd zien. Zeker op oudere leeftijd kan de aandoeningen zware gevolgen hebben, waaronder in het ergste geval bijvoorbeeld onvruchtbaarheid bij vrouwen en impotentie bij mannen.

Syndicatie