Kinderziekten: het niet laten inenten van kinderen kan zware gevolgen hebben

Kinderziekten: het niet laten inenten van kinderen kan zware gevolgen hebben

Er worden voortdurend nieuwe vaccins ontwikkeld

Het niet laten inenten van kinderen kan zware gevolgen hebben, zo benadrukten nogmaals enkele medische rapporten. Door hun kinderen niet te laten inenten voor allerlei ziekten maken ouders andere mensen ziek. De discussie over het al dan niet laten inenten is weer opgelaaid na een artikel in de Lancet in 1998, waarin stond te lezen dat het standaardvaccin voor mazelen, rode hond enzovoort tot autisme kon leiden.

Het daaropvolgend wetenschappelijk onderzoek bevestigde die stelling echter niet. De Lancet herriep het artikel in 2010, maar sindsdien is de discussie rond inenting onverminderd blijven woeden. Veel ouders hebben in hun achterhoofd het idee dat er aan een inenting wel een negatief effect verbonden. Met name in de Verenigde Staten zijn er heel wat ouders die hun kind naar een school sturen waar inentingen of vaccins niet verplicht zijn.

Dat is een spijtige zaak, want zo worden heel wat mensen onnodig ziek. In de Verenigde Staten zijn er bijvoorbeeld al epidemieën van mazelen uitgebroken naar aanleiding van een bezoek van een aantal Amerikanen aan Zwitserland. Er worden voortdurend nieuwe vaccins ontwikkeld voor de bestrijding van nog andere ziekten. Een goed voorbeeld daarvan is dat tegen baarmoederhalskanker. Heel wat andere vaccins bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Zo wordt er gewerkt aan een vaccin dat cholera kan helpen voorkomen.

Syndicatie