Kunnen injecties tegen kinderziekten autisme veroorzaken?

Onder andere het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin bevatten niet langer thimerosal

Rondom de vaccinatie bij kinderen met het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin bestaat heel wat controversie. Ergens leeft bij de mensen de vrees dat (vooral) het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin bij kinderen aanleiding kan geven tot het ontstaan van autisme. Is deze vrees gegrond of niet? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker.

Het is namelijk zo dat nog altijd niet duidelijk welke de doorslaggevende factoren zijn bij het ontstaan van autisme. Daarom valt het moeilijk te zeggen of het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin of een ander vaccin daadwerkelijk een rol speelt bij het tot standkomen van autisme bij kinderen. De wetenschap lijkt geneigd om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van deze stelling. Tot dusver zijn er in ieder geval nog geen signalen die er op kunnen wijzen dat het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin iets met autisme te maken heeft.

Toch neemt de medische wetenschap niet graag risico's. Daarom bevat onder andere het gecombineerd
mazelen-rodehond-bof vaccin niet langer thimerosal, een chemische stof waar kwik in zit. Deze stof was al langer omstreden. Heel wat ouders hadden de vaccinatie met het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin namelijk stopgezet vanwege de aanwezigheid van deze stof in het vaccin.
Het is echter nog altijd niet duidelijk welke de rol is die thimerosal precies heeft gespeeld.

Een medische functie in het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin heeft deze stof overigens
niet, zo wordt eerder als bewaarmiddel gebruikt. Met uitzondering van sommige griepvaccins wordt thimerosal tegenwoordig in de meeste landen niet meer gebruikt, zeker niet in het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin. Het griepvaccin is anderzijds verkrijgbaar met of zonder thimerosal. Het is belangrijk om te vermelden dat recente studies geen enkele link tussen thimerosal bevattende-vaccins en autisme konden vinden.

Hoe is dan de link tussen het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin en autisme tot stand gekomen. Sommige ouders hadden vasgesteld dat hun kind autistische trekjes ging vertonen op het moment dat het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin werd toegediend. Mogelijk is dit gewoon het gevolg van het feit dat het gecombineerd mazelen-rodehond-bof vaccin toevalllig op dezelfde
leeftijd wordt toegediend als de eerste verschijnselen van autisme opduiken.

Syndicatie