Mazelen beginnen meestal met koorts, pas daarna verschijnt de uitslag

Mazelen beginnen meestal met koorts, pas daarna verschijnt de uitslag

Iemand met mazelen kan 4 dagen voor de uitslag start en 4 dagen nadat die weer verdwenen is de ziekte overdragen

Volwassen hebben meer last van mazelen dan kinderen

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, die gepaard gaat met een kenmerkende uitslag over het hele lichaam. De ziekte is zeldzamer geworden omdat de meeste kinderen een vaccin toegediend krijgen. Vroeger was mazelen echter heel algemeen. De vraag is uiteraard hoe iemand mazelen krijgt.

Mazelen worden door een virus overgedragen. Dat virus wordt verspreid wanneer een besmet iemand hoest of niest, of door voedsel of drank. Bovendien kan het mazelenvirus zich ook door de lucht verspreiden. Dat betekent dat iemand de aandoening kan krijgen door met een besmet iemand in dezelfde kamer te zijn geweest, zelfs al werd die persoon niet aangeraakt of was er geen sprake van hoesten of niezen.

Iemand met mazelen kan 4 dagen voor de uitslag start en 4 dagen nadat die weer verdwenen is de ziekte overdragen. De aandoening wordt meestal overgedragen alvorens de persoon die de mazelen heeft zelf weet dat hij besmet is. Om mazelen te herkennen, is een minimum besef van de symptomen verbonden aan de ziekte verbonden.

Mazelen beginnen meestal met koorts, pas in een latere fase verschijnt de uitslag. Andere kenmerken zijn een lopende neus, een zere keel en een hardnekkige hoest. De lymfeklieren in de nek gaan zwellen en de aangetaste persoon zal zich erg moe gaan voelen. Ook diarree en rode ontstokken ogen zijn symptomen die wat mazelen betreft niets aan de verbeelding overlaten. Pas wanneer deze symptomen verdwijnen, verschijnen de echte kenmerken van de mazelen. Daarmee bedoelen we de rode vlekken in de mond, gevolgd door uitslag over het volledige lichaam.

Het eigenaardige van deze aandoening is dat volwassen er meer last van hebben van dan kinderen. Meestal duurt het 8 tot 12 dagen alvorens de symptomen van mazelen te voorschijn komen. Dit wordt de incubatieperiode genoemd. De uiteindelijke diagnose zal door de dokter worden gesteld. Wanneer die vermoedt dat er sprake is van mazelen, zal hij een bloedtest afnemen. Die moet uiteindelijk de doorslag geven: mazelen of geen mazelen?

De goede kant van de zaak is dat mazelen meestal uit zichzelf genezen, de meeste mensen kunnen zichzelf thuis behandelen. Het valt in ieder geval aan te raden om geneesmiddelen te nemen die de koers kunnen doen dalen. Vergeet daarnaast niet om veel te rusten en veel te drinken. Blijf in de mate van het mogelijke uit de buurt van andere mensen, zodat de ziekte niet kan doorgegeven worden. De meeste mensen die aan mazelen lijden, zijn binnen twee weken beter. Wie ooit mazelen heeft gehad, zal de ziekte niet meer krijgen. Dat is het geval met vrijwel iedereen geboren voor 1957, toen de ziekte nog gemeengoed was.

Syndicatie