Rubella of rodehond kan ernstige complicaties meebrengen

Encephalitis of hersenonsteking als gevolg van rubella of rodehond kan ernstig zijn

Sommige kinderziekten zijn op zich eerder onschuldig, maar kunnen een katalysator voor andere aandoeningen vormen. Rubella of rodehond kan zo ernstige complicaties meebrengen, waarbij met name encephalitis of hersenonsteking als gevolg van rubella of rodehond serieuze problemen kan veroorzaken. Deze ziekte is ernstig, maar anderzijds ook zeldzaam.

Ongeveer 90% van de foetussen die aan rubella (rodehond) blootgesteld worden tijdens de 11 eerste weken van de zwangerschap, ontwikkelen het congenitale rubella syndroom (CRS). Dit syndroom kan leiden tot serieuze problemen bij de geboorte, waaronder gehoorproblemen, cataract, glaucoom, hartafwijkingen enzovoort. Problemen dus die in de mate van het mogelijke vermeden moeten worden.

Een foetus die tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap met rubella (rodehond) wordt besmet, loopt het risico het slachtoffer van een misval te worden, dood te worden geboren of alleszins ernstige handicaps te vertonen. Van die handicaps vermelden we op de eerste plaats gehoorproblemen - die het meest algemeen voorkomen - maar bijvoorbeeld ook geestelijke achterstand, vertraagde groei of afwijkingen in het beenderstelsel.

Hoe kan rubella (rodehond) worden onderscheiden van andere ziekten en aandoeningen die soms dezelfde symptomen en uitslagen vertonen? Er is verwarring mogelijk tussen rubella (rodehond) en de volgende kwalen:

Milde gevallen van scarlet fever, een aandoening die meestal voorkomt bij kinderen van 2 tot 10 jaar

Mazelen

Parvorvirus B19, een besmettelijke en meestal milde aandoening die bij kinderen niet zeldzaam is

Allergische reacties op geneesmiddelen

Zesde ziekte (exanthema subitum of roseola infantum), een milde virale aandoening die vooral jonge kinderen treft en die start met hoge koorts die twee tot drie dagen aanhoudt

De ziekte van Pfeiffer of infectious mononucleosis (in de Verenigde Staten ook wel ‘mono' genoemd), een ziekte die wordt overgebracht door het Epstein-Barr virus die meestal voorkomt bij volwassen en bij jongeren die dicht bij de volwassenheid staan.

Syndicatie