Wat kunnen de gevolgen zijn van bof of rode hond?

Wat kunnen de gevolgen zijn van bof of rode hond?

Kinderen lopen meer gevaar op hersenvliesontsteking of nekkramp als gevolg van bof of rode hond

Vroeger werd er weinig of geen aandacht besteed aan kinderziekten als rode hond of bof, mazelen, dikoor enzovoort. Deze golden als vrij normaal en het parool was dat ze wel vanzelf zouden overgaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet alle kinderziekten ongevaarlijk zijn, wel integendeel. Sommige kinderziekten bezitten wel degelijk het risico op gevaar, dit wegens de neveneffecten die er aan verbonden kunnen zijn.

Deze vaststelling moet onder andere worden bekeken tegen de achtergrond van het feit dat rode hond of bof opnieuw regelmatig van zich laat horen. Naar de reden waarom hebben we het gissen. Mogelijk volstaat de bestaande inenting niet meer om een aangepaste vorm van het virus te voorkomen.

Het is namelijk opvallend dat bof of rode hond zich in bepaalde milieus razendsnel kan verspreid, zodat het lijkt alsof er tegen deze aandoening geen kruit is gewassen. Deze opstoten blijven echter steeds beperkt in tijd en ruimte, wat een geluk bij een ongeluk mag worden genoemd. De gevolgen van de ziekte mogen namelijk niet onderschat worden.

Wat kunnen de gevolgen zijn van bof of rode hond?, is dan de volgende logische vraag. Op de eerste plaats kan de aandoening een aantal ontstekingen veroorzaken, zoals die van de eileider, van de testikels, van de alvleesklier enzovoort. In het ergste geval kan er sprake zijn doof- en/of blindheid. Het gevaar op deze aandoeningen mag echter niet overroepen worden.

Kinderen lopen echter meer gevaar op hersenvliesontsteking of nekkramp als gevolg van bof of rode hond en deze aandoening is aanzienlijk gevaarlijker van aard. Ze kan namelijk in sommige gevallen dodelijk zijn of ernstige neveneffecten hebben. Met name de hierboven vermelde doof- en blindheid kunnen het gevolg zijn van hersenvliesontsteking.

Syndicatie