Is een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) erfelijk?

Is een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) erfelijk?

Kansen op bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) nemen toe naarmate iemand in de naaste familie er mee te maken heeft

Vaak wordt de vraag gesteld of een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) erfelijk is. Het antwoord op die vraag staat nog niet voor 100% vast, maar wetenschappelijk onderzoek wijst toch uit dat de kansen op een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) toenemen naarmate iemand in de naaste familie er mee te maken heeft.
 
Kinderen met een ouder die lijkt aan bipolaire stoornis (manisch depressief zijn), hebben 15 tot 30% kans om de stoornis zelf ook te ontwikkelen, een percentage dat relatief gezien hoog mag genoemd worden. In geval bij beide ouders een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) werd vastgesteld, kan dat zelfs oplopen tot 50 tot 75%.

Ook eeneiïge en niet-eeneiïge tweelingen kunnen een goede indicatie geven over de mogelijke overerfbaarheid van een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn). In geval van één van de twee uit een niet-eeneiïge tweeling lijdt aan een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn), is de kans dat de ander ook aan de aandoening lijdt 15% tot 25%.  

Studies met betrekking tot tweelingen hebben echter uitgewezen dat erfelijkheid zeker niet de enige factor is die uitmaakt of iemand al dan niet aan een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) lijdt. Bij een eeneiïge tweeling zijn namelijk alle genen identiek. Wanneer de bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) alleen maar genetisch werd bepaald (via erfgelijkheid dus) zouden zowel de een als de ander er aan lijden. Dat is in de praktijk dus niet het geval.

Toch is de kans groot dat als één uit een eeneiïge tweeling aan bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) lijdt, de ander 40 tot 70% kans heeft om in hetzelfde geval te verkeren. Belangrijk om te weten is dat de bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) ook generaties durft over te slaan, om plots in de familiegeschiedenis weer op te duiken. Bovendien kan deze bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) in dezelfde families in verschillende vormen opduiken.

Studies hebben bovendien uitgewezen dat de bipolaire stoornis (manisch depressief zijn) niet door een enkel gen wordt veroorzaakt, maar door een combinatie van genen die allen voor een klein stukje aan de kwetsbaarheid bijdragen. Andere factoren spelen eveneens mee, waarbij we denken aan stress, levensgewoonten, slaap enzovoort. Onder andere zwaar alcohol- of druggebruik kan leiden tot een bipolaire stoornis (manisch depressief zijn).

Syndicatie