Behandeling van een postnatale depressie en van baby blues

Gecombineerde behandeling (medicatie + therapie) kan zeer succesvol zijn

Is een behandeling van een postnatale depressie en van baby blues noodzakelijk? In het eerste geval zeker, in het tweede geval is de kans groot van niet. De postnatale depressie kan namelijk van kwaad naar erger gaan, bij de baby blues zijn de symptomen meestal van tijdelijk aard.

Een gecombineerde behandeling (medicatie + therapie) kan in het geval van een postnatale depressie zeer succesvol zijn. Behandeling is alleszins noodzakelijk, in het belang van de gezondheid van de moeder maar ook van het kind. Vrouwen die lijden aan een postnatale depressie denken er bijvoorbeeld aan om hun baby pijn te doen, een symptoom dat ook opduikt bij vrouwen met een postnatale psychose.

Het verschil is dat vrouwen met een postnatale depressie denken dat ze gek aan het worden zijn, terwijl die met een postnatale psychose eigenlijk denken dat er niets aan de hand is. De facto zullen vrouwen met een postnatale depressie hun kind waarschijnlijk niet kwetsen, maar voorzichtigheid blijft toch geboden. Daarom blijft een behandeling sterk aanbevolen.

Die behandeling voor een postnatale depressie kan intensief zijn en eventueel zelfs gepaard gaan met ziekenhuisopname. De meeste vrouwen met een postnatale depressie zullen echter vrij snel opnieuw hun evenwicht vinden. Voor vrouwen met de baby blues geldt dit in nog sterkere mate.

Hoe verloopt een behandeling voor postnatale depressie concreet? Meestal is er sprake van de combinatie van het toedienen van geneesmiddelen en therapie. De therapie is er op gericht om te leren omgaan met de angsten die gepaard gaan met een postnatale depressie. Ook de gedachten over het kwetsen van de baby zullen hardnekkig aangepakt worden.

Vrouwen met een postnatale depressie worden ook aangemoedigd om een manier te zoeken om voor zichzelf te zorgen, niet alleen voor de baby. Antidepressiva maken standaard deel uit van een behandeling van een postnatale depressie. Sommige vrouwen die borstvoeding geven gaan zich echter zorgen maken over de gevolgen van de medicatie op de babyvoeding. Dokters die ervaring hebben met postnatale depressies vinden dat die vrees overdreven is. Studies wijzen uit dat er geen neveneffecten verbonden zijn aan borsvoeding door vrouwen die antidepressiva nemen om een postnatale depressie te bestrijden. 

 

Syndicatie