Familieleven kan een sterke stimulans vormen om gezonder te leven

Familieleven kan een sterke stimulans vormen om gezonder te leven

Aandacht voor gezondheidsproblemen is minder uitgesproken aanwezig bij alleenstaanden

 Alleen is maar alleen, zo wordt vaak gezegd. Sommige mensen zijn bewust vrijgezel, in andere gevallen is er sprake van een noodzaak vanwege het afspringen van één of meer relaties. Tenslotte is er ook nog de categorie mensen die om één of andere reden niet in staat is om een relatie aan te gaan.

Uiteindelijk kan iedereen op zijn manier een min of meer gelukkig leven leiden. Het gras blijft niettemin toch altijd groener aan de overkant. Wie in een relatie is, wil daar soms uit en wie geen relatie heeft zou er soms maar al te graag in eentje willen stappen. We krijgen in dit leven niet altijd wat we willen, hoe groot de drang daartoe ook soms is.

Recente studies wijzen echter uit dat de manier van leven van invloed op de gezondheid kan zijn. Sommige mensen voelen zich als alleenstaande niet zo gelukkig en dat kan op de gezondheid wegen. Het omgekeerde is echter ook het geval, zij het in mindere mate. Er zijn mannen en vrouwen die wegens een ongelukkig huwelijk of relatie zich slecht voelen en als gevolg daarvan meer kans lopen om ziek te worden.

Een min of meer gelukkig familieleven kan een sterke stimulans vormen om gezonder te leven, zo blijkt uit recent onderzoek verricht door Deepak Bhatt, chief of cardiology aan het VA Boston Healthcare System en associate professor of medicine bij Harvard Medical School. Bhatt verwijst in dat verband onder andere voor meer aandacht voor gezondheid bij mensen die in een relatie zitten.

De aandacht voor gezondheidsproblemen is anderzijds minder uitgesproken aanwezig bij alleenstaanden. Volgens Bhatt is 59% van de alleenstaanden minder geneigd om de gewone dagelijkse activiteiten op een gewone manier uit te oefenen. Die gewone activiteiten kunnen ook een bezoek aan de dokter inhouden of het beroep doen op een ziekenwagen wanneer zulks noodzakelijk zou zijn.

Syndicatie