Geen waarschuwingssignalen bij wiegedood

Geen waarschuwingssignalen bij wiegedood

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) of wiegedood is één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij babies en blijkt meer voor te komen bij premature of te lichte kinderen

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) of wiegedood is één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij babies. Wiegedood komt er op neer dat een kind zonder aanwijsbare reden tijdens zijn slaap sterft. Dat komt voor de naaste omgeving als een complete shock, want het kind vertoonden voordien geen enkele indicatie van ziekte of aandoening.

In veel gevallen legt een ouder of iemand anders het kind te slapen. Ogenschijnlijk valt het kind gewoon in slaap, maar wanneer enige tijd later nog eens wordt gekeken blijkt het kind dood in bed of wiegje te liggen. Van iemands fout is absoluut geen sprake. Sterfte als gevolg van wiegedood kan ook voorkomen wanneer alles op de juiste manier is gebeurd.

Hoewel wiegedood relatief zeldzaam is, mag het beschouwd worden als één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij babies in de leeftijd tussen 1 en 12 maanden. De meeste kinderen sterven aan wiegedood in de leeftijd van 2 tot 4 maanden.

Over de doodsoorzaken van wiegedood is niets bekend. Wel denkt de medische wetenschap dat wiegedood vaker voorkomt bij premature kinderen of bij kinderen die met een te laag gewicht worden geboren. Andere mogelijke factoren die verband kunnen houden met wiegedood zijn moeders die tijdens de zwangerschap geen medische behandeling kregen of die rookten tijdens de zwangerschap. Ook lijkt wiegedood meer voor te komen bij tweelingen, drielingen enzovoort en bij moeders die jonger zijn dan 20.

Mogelijk ademen kinderen die op hun buik slapen. In het verleden werd vaak gesteld dat babies gerust op hun zij mochten slapen. De praktijk leert echter dat die zijslapers zich makkelijk draaien tot ze op hun buik liggen. Gevolg is dat hun ademhaling problemen kan oplopen, in het ergste geval met wiegedood tot gevolg.

Researchers onderzoeken momenteel de mogelijkheid of wiegedood kan veroorzaakt worden door problemen bij de manier waarop de hersenen de ademhaling, de hartslag en/of de temperatuur tijdens de eerste levensmaanden regelen. In ieder geval is meer onderzoek noodzakelijk, want concrete resultaten zijn er nog niet bekend.

Het vervelende is dat er geen waarschuwingssignalen zijn die in de richting van wiegedood kunnen wijzen. Babies die aan wiegedood stierven leken voor het slapengaan kerngezond te zijn. Bovendien worden ze vaak in dezelfde positie aangetroffen als bij het slapen gaan.

Syndicatie