Het verschil tussen postnatale depressie en postnatale psychose

Belangrijk is om tijdens de eerste maanden na de geboorte te letten op signalen die er op kunnen wijzen dat er iets mis is met de moeder

Een postnatale depressie komt vaak onverwacht, ook al is men voordien door de dokter gewaarschuwd dat ze kan gebeuren. Algemeen wordt aangenomen dat een postnatale depressie binnen de vier weken na de geboorte van start gaat,  maar later of vroeger (ook tijdens de zwangerschap) is eveneens mogelijk. Hoe kan een vrouw weten dat ze aan een postnatale depressie lijdt. Belangrijk is om tijdens de eerste maanden na de geboorte te letten op signalen die er op kunnen wijzen dat er iets mis is bij de geboorte. Dat ‘iets' kan de Baby Blues blijken te zijn, maar uiteindelijk dus ook een postnatale depressie.

Wie moet extra op zijn hoede zijn? Op de eerste plaats vrouwen die in het verleden al mentale problemen hadden. Ook wie bij een vorige zwangerschap met een postnatale depressie af te rekenen kreeg, moet extra op de hoede zijn. Belangrijk is om het eigen instinct te volgen bij het herkennen van een postnatale depressie. Inmiddels heeft de medische wereld voldoende ervaring met een postnatale depressie en zal ze als dusdanig veel sneller worden herkend. Wie denkt dat er met haar iets fout is, mag niet aarzelen om de dokter te verwittigen. Uiteindelijk is het geen oneer om te moeten vaststellen dat je met een postnatale depressie opgezadeld zit.

Shoshana Bennett, dokter en voormalig president van de Postpartum Support International (een zelfhulpgroep) en auteur van ‘Postpartum Depression for Dummies and Pregnant on Prozac: The Essential Guide to Making the Best Decision for You and Your Baby' wijst op het belang om een verschil te maken tussen een postnatale depressie en een postnatale psychose. Een postnatale depressie kan vreselijk zijn, maar een postnatale psychose is zo mogelijk nog erger. In het verleden zijn er feiten gebeurd met moeders die na de geboorte van hun kind als gevolg van een postnatale psychose tot wanhoopsdaden zijn overgegaan. Die gebeuren in veel mindere mate als gevolg van een postnatale depressie.

Een postnatale psychose is dus veel erger dan een postnatale depressie, maar verschilt daar ook grondig van (ondanks gelijkaardige symptomen) en is veel zeldzamer. De psychose is vreemd genoeg geen extreme vorm van een postnatale depressie, maar een volledig aparte aandoening. Een moeder kan een psychotische klap krijgen en daardoor haar kind(eren) pijn willen doen. Zeker in het geval van de postnatale psychose is het zaak om onmiddellijk in te grijpen en niets aan het toeval over te laten.

Ongeveer 1 op 1.000 nieuwe moeders ontwikkelen een postnatale psychose, terwijl één moeder op 20 met een postnatale depressie krijgt af te rekenen. De eerste signalen dat er iets mis is, hebben vaak betrekking op sleepmoeilijkheden, een verhoogde actiesnelheid en een geweldig gevoelen. Die fase wordt bij beide aandoeningen afgewisseld met een fase waarin gedachten opduiken om de baby pijn te doen. Wanneer deze gedachten niet verdwijnen en zelfs erger worden, weten we dat er sprake is van een postnatale psychose.

 

Syndicatie