Hoe bereid ik me voor op een postnatale depressie?

Voorkomen is ook in dit geval (veel) beter dan genezen

Het laatste waar vrouwen die zwanger worden aan denken, is een postnatale depressie. Dat is logisch ook, want het krijgen van een baby is namelijk steeds een prettige belevenis. Toch moet ook de keerzijde van de medaille bekeken worden. De statistieken wijzen nu eenmaal uit dat heel wat vrouwen na de bevalling met een postnatale depressie worden geconfronteerd.

Hoe bereid ik me voor op een postnatale depressie?, is een vraag die vaak aan dokters wordt gesteld. Voorkomen is ook in dit geval (veel) beter dan genezen, maar toch kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen worden. Op de eerste plaats kan het belangrijk zijn om te kijken wat de symptomen van een postnatale depressie zijn. Wanneer die symptomen gekend zijn, zal de postnatale depressie makkelijker worden herkend. Toch dient deze stelling te worden gerelativeerd. Veel vrouwen zullen weliswaar een postnatale depressie bij iemand anders zijn, maar niet bij zichzelf. Het is inderdaad vaak moeilijk om toe te geven dat er met uzelf iets mis, wat uiteraard ook voor een postnatale depressie geldt.

Wanneer de symptomen van een postnatale depressie gekend zijn, kan het ook geen kwaad om eens contact op te zoeken met een zelfhulpgroep. Dergelijke zelfhulpgroepen bestaan zowat overal. U krijgt er de kans om vrouwen te ontmoeten die een postnatale depressie daadwerkelijk ondervonden hebben. Zij kunnen toekomstige moeders vertellen waar ze op moeten letten, waar ze voorzichtig voor moeten zijn enzovoort.

Tenslotte is het ook belangrijk om de voorgeschiedenis te bekijken. Waren er gevallen van postnatale depressie in de familie? Van de aandoening is weliswaar niet bewezen dat ze erfelijk is, maar toch kan het geen kwaad om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat geldt eens te meer wanneer uzelf een voorgeschiedenis van depressie(s) hebt. Er hoeft niet noodzakelijk een causaal verband tussen beiden te zijn, maar een depressieverleden kan een aanduiding geven dat u ook kwetsbaar bent voor een postnatale depressie.

Uiteraard mag u ook niet overdrijven. Het heeft geen zin om in een hoekje te gaan zitten wachten tot er een postnatale depressie komt. Zegt het spreekwoord niet: "Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minst te vrezen."? Uiteindelijk zal het allemaal wel meevallen. Ook al kan u de postnatale depressie niet ontlopen, bij de pakken blijven zitten heeft geen enkele zin. Mits goed aangepakt kan een postnatale depressie goed genezen worden.

Syndicatie