Hoe kan ik de risico's op een postnatale depressie verkleinen?

Enkele tips om de kansen op een postnatale depressie te verkleinen

Een postnatale depressie of postpartum depression (PPD) in het Engels gaat vaak gepaard met obsessieve gevoelens. Dat kan zich onder andere vertalen in een bovennormale bezorgdheid omtrent de baby of mogelijke kwaad dat aan de baby zou kunnen aangedaan worden.

Ook angstgevoelens kunnen deel uitmaken van een postnatale depressie. Die angstgevoelens kunnen eveneens betrekking hebben op de baby en op wat die zou kunnen overkomen. Die angstgevoelens zijn uiteraard bij elke moeder aanwezig, maar een postnatale depressie kan die nog doen toenemen.

Het zal dus duidelijk zijn dat een postnatale depressie geen prettige ervaring is. De vraag is daarom of ze kan voorkomen worden. Dat is nog niet bewezen, maar wel kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. De kansen op een postnatale depressie kunnen zodoende gereduceerd worden. Volgende voorzorgsmaatregelen komen in aanmerking:

Aarzel niet om hulp te vragen voor een postnatale depressie en laat uw omgeving weten dat u niet afkerig staat tegenover hulp.

Wees realistisch voor uzelf en uw baby, beseft dat een postnatale depressie die realistische verwachtingen kan vertekenen.

Neem voldoende lichaamsbeweging, maak een wandelingetje of verlaat het huis even voor een break.

Verwacht dat u na uw zwangerschap zowel goede als minder goede dagen zult beleven.

Volg een gezond dieet, vermijd alcohol en cafeïne. Eet niet te vet en hou uw cholesterol in de gaten.

Vergeet niet om uw relatie in ere te houden, besteed zodoende voldoende aandacht aan uw partner. Die zal in geval van een postnatale depressie bereid zijn om ter hulp te schieten.

Laat u niet opjagen door de telefoon, doe alles kalmjesaan.

Slaap of rust wanneer uw baby slaapt.

Hoe wordt een postnatale depressie behandeld?

De behandeling van een postnatale depressie verschilt van geval tot geval, afhankelijk naargelang van de ernst van de aandoening en de symptomen die de vrouw vertoont. Bij die behandeling kan plaats weggelegd zijn voor angstbestrijdende medicatie en/of antidepressiva, psychotherapie en opname in een zelfhulpgroep. Die zelfhulpgroep kan instaan voor emotionele steun en educatie.

In het geval van een postnatale psychose worden meestal antipsychotica voorschrijven. Opname in een ziekenhuis kan in dit geval niet bij voorbaat worden uitgesloten.

 

Wie borstvoeding geeft en een postnatale depressie heeft, moet niet stootvoets aannemen dat het gebruik van medicatie uit de boze is. Veel vrouwen met een postnatale depressie nemen onder dokterstoezicht antidepressiva.

 

Wie moet wanneer professionele hulp zoeken voor een postnatale depressie?

 

Wanneer de symptomen langer dan twee weken blijven duren

Wanneer de vrouw niet meer in staat is om normaal te functioneren

Wanneer de vrouw de situatie van elke dag niet meer de baas kan

Wanneer de vrouw denkt aan zichzelf of haar baby te kwetsen

Wanneer de vrouw angstig is en gedurende het grootste deel van de dag panikeert

Syndicatie