Hoe verantwoord is het om het oudere leeftijd nog vader te worden?

Hoe verantwoord is het om het oudere leeftijd nog vader te worden?

 Lopen oudere vaders meer kans kinderen te krijgen die autistisch zijn?

 Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat oudere mannen die kinderen verwekken een grotere kans lopen op kinderen met spontane afwijkingen. Daarmee wordt op de eerste plaats verwezen naar mannen in de leeftijdscategorie van de late jaren 30 tot in de jaren 50.

 Uit bepaalde studies zou bovendien blijken dat oudere mannen ook een grotere kans lopen op kinderen die op intelligent vlak minder begaafd zijn dan kinderen van jongere vaders. Overtuigende bewijzen daarvan liggen nog niet op tafel, terwijl nieuwe studies zelfs een heel ander resultaat opleveren. Kinderen verwerkt door oudere vaders zouden niet noodzakelijk met een handicap moeten vertrekken.

 Dan Eisenberg, auteur van de studie en doctoraal student aan de Northwestern University in Evanston, Illinois, kwam tijdens zijn onderzoek tot deze merkwaardige en toch wel enigszins verrassende vaststelling. Eisenberg gaf toe dat de resultaten van de in het verleden verrichte studies over vaderschap op oudere leeftijd op losse schroeven zijn komen te staan.

 Hoe verantwoord is het om het oudere leeftijd nog vader te worden?, is dan een volgende logische vraag. Eisenberg geeft daar geen onmiddellijk antwoord op, maar hij stelt wel dat het niet opgaat om automatisch kinderen verwekt door oudere vaders allerlei slechte eigenschappen toe te denken.

 Lopen oudere vaders meer kans kinderen te krijgen die autistisch zijn? Ook het antwoord op die vraag kan niet negatief of niet positief worden beantwoord. Wel kwam Eisenberg tot de conclusie dat het uiteindelijk weinig uitmaakt of de kinderen geboren worden in arme dan wel in rijke gezinnen.

Syndicatie