Hoe ziet een postnatale depressie er uit?

Hoe ziet een postnatale depressie er uit?

De postnatale depressie is een ingewikkelde coctail van fysische, emotionele en gedragsstoornissen bij een vrouw die een kind heeft gebaard

Over postnatale depressies is het laatste woord nog niet gevallen. Zo komen vaak voor, in min of meer ernstige mate. In een worst-case-scenario kan een postnatale depressie aanleiding geven tot wanhoopsdaden. In het ergste geval zal de vrouw haar kind vermoorden en/of zelfmoord plegen. Een postnatale depressie is dus niet iets dat zomaar weggevaagd kan worden.

Een postnatale depressie zal meestal opduiken binnen de vier weken na de geboorte van het kind. De diagnose is niet alleen gebaseerd op de tijdspanne waarbinnen ze opduikt, maar ook op de ernst van de aandoening. Het goede nieuws is echter dat ze kan worden behandeld en uiteindelijk ook te genezen is.

Het chemische element van een postnatale depressie duikt uiteraard op bij de wijzigingen in de hormonenspiegel. Na de geboorte daalt die hormonenspiegel pijlsnel, zonder dat meteen de link tussen die daling en een postnatale depressie duidelijk is. Wel is bekend dat de niveaus aan oestrogeen en progesteron tijdens de zwangerschap vertienvoudigen. Na de geboorte dalen die dan weer pijlsnel. Drie dagen na de geboorte hebben de niveaus aan vrouwelijke hormonen opnieuw de niveaus van voor de zwangerschap bereikt.

De postnatale depressie is uiteindelijk een ingewikkelde coctail van fysische, emotionele en gedragsstoornissen bij een vrouw die een kind heeft gebaard. In DSM IV, het standaardwerk van mentale aandoeningen, wordt ze omschreven als een zware depressie. Maar hoe ziet zo'n postnatale depressie er eigenlijk uit? Of met andere woorden hoe weet ik dat ikzelf of mijn partner een postnatale depressie heeft.

In combinatie met deze chemische wijzigingen, kunnen sociale en psychologische factoren verbonden aan de zwangerschap een postnatale depressie in de hand werken. De symptomen daarvan zijn de volgende:

Gebrek aan slaap
Weinig eetlust
Zware vorm van vermoeidheid
Afname van het libido
Stemmingswijzigingen

Deze symptomen kunnen aangevuld worden met die van een gewone depressie: depressieve gevoelens, geen plezier meer in het leven, gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid en hulpeloosheid, zelfmoordgedachten enzovoort.

Een aantal factoren doen de risico's op een postnatale depressie toenemen:

Zwanger op (relatief) jong leeftijd
Depresies tijdens de zwangerschap
Tweeslachtige gevoelens over de zwangerschap
Hoe meer kinderen, hoe groter de kans op een postnatale depressie bij een volgende zwangerschap
Premenstrueel syndroom
Beperkte sociale contacten
Single
Huwelijksconflicten

Syndicatie