Hoeveel alcohol mag een vrouw tijdens de zwangerschap drinken?

Hoeveel alcohol mag een vrouw tijdens de zwangerschap drinken?

Als een zwangere vrouw drinkt, drinkt de baby mee

Hoeveel alcohol mag een vrouw tijdens de zwangerschap drinken?, is een veelgestelde vraag. Sommige vrouwen blijven tijdens de zwangerschap bier, wijn en gedistilleerd drinken alsof er niets aan de hand is. Nochtans is het plaatje duidelijk: als een zwangere vrouw drinkt, drinkt de baby mee.

Natuurlijk mag de situatie niet op de spits worden gedreven. Het is dus zeker niet zo dat een vrouw tijdens de zwangerschap compleet niets mag drinken. De vraag is echter welke hoeveelheid alcohol nog tolereerbaar is en welke niet. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van geval tot geval. Sommige vrouwen zullen beter bestand zijn tegen alcohol dan anderen, ook tijdens de zwangerschap.

Nadelige effecten duiken hoofdzakelijk op in geval van zwaar drinken tijdens de zwangerschap. Met ‘zwaar drinken' bedoelen de dokters meestal ongeveer 5 alcoholische consumpties per dag. Dit aantal is uiteraard niet echt richtinggevend. Sommige vrouwen zullen tijdens de zwangerschap moeiteloos meer kunnen drinken zonder dat de foetus daar schade van ondervindt. Bij andere vrouwen kan een kleinere dosis alcohol al nadelige gevolgen met zich meebrengen.

Wat zegt de wetenschap? Ook die heeft geen sluitende oplossing voor het probleem van drinken tijdens de zwangerschap. Uit studies blijkt niet dat het echt veilig is om tijdens de zwangerschap beperkte hoeveelheden alcohol te drinken. Het probleem is dat iedereen anders reageert op alcohol, waardoor het moeilijk wordt om een algemene regel op te stellen. Daarom is het bijzonder moeilijk om de gevarengrens tijdens de zwangerschap vast te leggen.

In de Angelsaksische landen wordt de uitdrukking "fetal alcohol spectrum disorder" (FASD) gebruikt om de gevolgen van alcoholgebruik op ongeboren kinderen te bestuderen. De risico's op FASD nemen toe naarmate een vrouw tijdens de zwangerschap meer zal drinken. De veiligste oplossing is echter ook de eenvoudigste: tijdens de zwangerschap helemaal niet drinken.

In ieder geval zullen de effecten van alcoholgebruik op de baby groter zijn naarmate de hoeveelheden alcohol die de vrouw tijdens de zwangerschap achterover slaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat de gevolgen het zwaarst zijn bij zwaar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Onder ‘zwaar' verstaan we de consumptie van 5 drinks of meer per dag. Komen bovenop het alcoholgebruik ook nog drugs of tabak, dan kunnen de gevolgen vanzelfsprekend nog veel erger zijn.

Syndicatie