Manuele behandeling succesvol in strijd tegen KISS-syndroom (kinderen die altijd huilen)

Manuele behandeling succesvol in strijd tegen KISS-syndroom (kinderen die altijd huilen)

Werk van dokter Phlix op vlak van manuele geneeskunde wordt verder gezet door dokter Biedermann in Antwerpen

Dr. Phlix behandelde in zijn leven meer dan 8.000 kinderen met KISS-syndroom, kinderen die voortdurend huilen. De dokter is al enkele jaren dood, maar zijn werk wordt voortgezet door dokter Heiner Biedermann,

Al heel vroeg in zijn carrière maakte Dr.Phlix kennis met de kiem van de manuele geneeskunde. Dit dankt hij aan de bekende kinderarts Dr. Peeters, die opleiding volgde in Eindhoven. Bij het schoolonderzoek van zijn 6-jarige zoon vroeg Dr. Peeters of hij hem mocht manipuleren. Bezorgd als vader en nieuwsgierig als dokter zag hij daar welke verbluffende resultaten manuele geneeskunde kan hebben. Deze geslaagde behandeling ervoer hij als een revelatie.

Als geschoold arts wilde hij deze materie op een wetenschappelijke manier aanpakken. Aanvankelijk volgde hij cursussen Manuele Geneeskunde voor volwassenen. In zijn drukke praktijk had hij een  groot oefenterrein en naarmate hij meer kennis vergaarde, kon hij deze ook toepassen op zijn patiënten.
Later werd hij uitgenodigd voor cursussen Manuele Geneeskunde voor kinderen.  

Deze voor sommigen controversiële behandelingsmethode werd uiteindelijk zijn grote passie. Hij ontmoette Dokter Heiner Biedermann, orthopedisch chirurg uit Duitsland en een van de wetenschappelijke grondleggers van de manuele therapie bij baby’s en jonge kinderen.  Dr. Biedermann werd zijn grote voorbeeld en leermeester.

Gedurende 8 jaar volgde hij intensieve opleidingen en workshops in Duitsland.
Toen hij 65 werd, was hij van plan zijn praktijd Algemene Geneeskunde af te bouwen en zich toe te leggen op Manuele Geneeskunde voor kinderen en volwassenen. Maar zijn plan om het wat rustiger aan te gaan doen, is niet bepaald uitgekomen.  Al vlug circuleerde zijn naam rond i.v.m. succesvolle behandeling van kinderen met het zogenaamde KISS-syndroom.  Van uit het hele land kwamen radeloze ouders met hun kinderen bij hem terecht.  Bij het KISS-syndroom spreekt men over een asymmetrische houding van het kind, vaak tengevolge van een geboortetrauma.  Dit kan allerlei symptomen induceren (waaronder de bekende “reflux”) waardoor baby’s urenlang kunnen huilen.

Voor meer info: zie het onlangs vertaalde standaardwerk van Dr. Biedermann: “Kinderen met KISS-syndroom”, uitg. Acco.

Dr. Phlix behandelde meer dan 8.000 kinderen in de laatste jaren.  Zijn grote frustratie was echter dat er in België geen andere artsen waren die zich specialiseerden in deze manuele therapie voor baby's.  Dit vooral omdat hij een holistische aanpak voorstond, waarbij de initiële diagnose door een klassiek geschoold arts moest gebeuren.  Ook de tegenkantingen die hij ervoer vanuit bepaalde hoek bij de reguliere geneeskunde, speelden hem parten: dat een behandelingsmethode die in het buitenland al jaren wordt ingedeeld bij de klassieke, wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde,  in België door sommigen wordt afgedaan als pseudowetenschappelijk.

Maar belangrijker dan deze ergernis waren de voldoening en de waardering die hij kreeg van de ouders en kinderen zelf. Toen hij ziek werd op zijn 73ste, stond er nog honderden afspraken genoteerd in zijn agenda.  Zijn grootste wens was dat deze kindvriendelijke en effectieve behandelingsmethode een weg zou vinden in alle kraamklinieken waar gespecialiseerde artsen in een vroeg stadium een diagnose kunnen stellen aan de hand van een RX-foto en doorverwijzen naar een manueel therapeut.

Syndicatie