Meer dan de helft van de baby's die vandaag geboren worden, zal 100 jaar worden

Meer dan de helft van de baby's die vandaag geboren worden, wordt 100 jaar

Levensduur in de ontwikkelde landen wordt alsmaar langer, eeuwelingen zijn bijlange na geen uitzonderingen meer

Meer dan de helft van de babies die vandaag geboren worden, wordt 100 jaar. Dat blijkt uit een studie die door Deense en Duitse wetenschappers werd verricht. De levensduur in de ontwikkelde landen wordt alsmaar verlengd, eeuwelingen zijn bijlange na geen uitzonderingen meer. Het zal duidelijk zijn dat dit te maken heeft met een betere voeding, maar eerst en vooral met de grote vooruitgang die de medische wetenschap heeft geboekt.

Onder andere kanker en hart- en vaatziekten worden in een vroeger stadium opgespoord, waardoor ze beter bestreden kunnen worden. Tijdens de 20ste eeuw is de levensverwachting in landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada met ongeveer 30 jaar verlengd.  Deze trend zal zich nog verder zetten, zo stond te lezen in artikel in het medische blad The Lancet. Het artikel was het resultaat van een onderzoek onder leiding van Kaare Christensen, professor aan de University of Southern Denmark’s Danish Ageing Research Centre (het artikel werd in het Engels gepubliceerd).

Zonder verdere verbetering zal driekwart van de babies minstens het 75ste levensjaar halen. Zet de trend zich verder – en niets wijst er op dat dit niet het geval zal zijn – dan kan de helft van de nu geboren kinderen zich al klaarmaken voor hun eeuwfeest. Volgens Christensen valt er momenteel moeilijk een grens te trekken voor de ouderdom die mensen gaan bereiken. Er is sprake van een lineaire stijging in leeftijdsverwachting en dat nu al onafgebroken gedurende een periode van 165 jaar. Christensen beseft wel dat er ergens een grens moet liggen, maar voorlopig valt die onmogelijk af te bakenen.

Vooral een betere gezondheidszorg op latere leeftijd speelt een belangrijke rol in het verhaal. Aandoeningen als hart- en vaatziekten zijn binnen afzienbare tijd beheersbaar. Ze zullen in een vroeg stadium worden vastgesteld, waardoor de kansen op succes bij behandeling duidelijk toenemen. Bovendien is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de grote campagnes tegen roken die wereldwijd worden gevoerd. Steeds meer mensen beseffen het gevaar dat verbonden is aan het gebruik van tabak en gaan sigaretten en sigaren laten liggen.

Uit vier onderzoeken die in Frankrijk werd gevoerd, bleek dat mensen bovendien langer leven zonder ernstig ziek te worden. De kwaliteit van het leven gaat er dus ook nog eens op vooruit. Het verouderen van de bevolking brengt echter heel andere problemen met zich mee. Het omkeren van de demografische periode heeft tot gevolg dat een steeds kleiner deel van de bevolking nog actief is. Toch zal dat gezond deel van de bevolking het gezondheidsstelsel moeten rechthouden. In Duitsland zijn er nu al 29 ouderen voor elke 100 actieve mensen, tegenover slechts 16 in 1956. Verwacht dat het aantal ouderen zal oplopen tot 60 tegen 2056, waardoor we voor de eigenaardige situatie gaan komen te staan dat er meer oude dan jonge mensen rondlopen. Verlating van de pensioenleeftijd lijkt tegen die achtergrond onvermijdelijk.

Syndicatie