Ondervoeding zwangere vrouwen verhoogt risico's op Spina Bifida

Ondervoeding zwangere vrouwen verhoogt risico's op Spina Bifida

Foliumzuur is noodzakelijk om nieuwe cellen aan te maken bij ongeboren kinderen

Ondervoeding bij zwangere vrouwen verhoogt de risico's op Spina Bifida, zo blijkt uit een studie verricht aan de Waseda University. Dat heeft te maken met een onvoldoende opname van foliumzuur. Dat foliumzuur is noodzakelijk voor vrouwen om nieuwe cellen aan te maken bij ongeboren kinderen. Het gebrek aan foliumzuur gaat echter verder dan alleen maar de zwangerschap.

Vrouwen die een gebrek hebben aan vitamine B in de week voor en na de conceptie zouden een groter risico lopen op onder andere Spina Bifida. Dat risico zou te maken hebben met een gebrekkige aanmaak van de ruggegraat bij het ongeboren kind. Uit een onderzoek dat in 2007 werd uitgevoerd door Yokohama City University bleek dat per 10.000 kinderen die in Japan worden geboren er 4,80 zijn die Spina Bifidda hebben. In het midden van de jaren 70 was dat nog minder dan 1 per 10.000.

In de Verenigde Staten, waar ontbijtgranen die foliumzuur bevatten, algemeen worden gebruikt, bedraagt het aantal gevallen van Spina Bifida maar 1,90 per 10.000 inwoners. De U.S. Centers for Disease Control and Prevention wijten dit aan een gezondere voeding. Maar een dieetvoeding tijdens de zwangerschap kan ook andere aandoeningen in de hand werken, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes enzovoort. Daarom is het belangrijk dat zwangere vrouwen erg voorzichtig blijven wat het volgen van een dieet betreft.

Syndicatie