Opletten met mollige baby's, zeker wanneer moeder zwaarlijvig (obesitas) is

Opletten met mollige baby's, zeker wanneer moeder zwaarlijvig (obesitas) is

Zware pasgeborenen kunnen later in hun leven met zwaarlijvigheid (obesitas) af te rekenen krijgen

In het verleden werd vaak een stevige baby als een symbool van gezondheid beschouwt. Dat blijkt echter in veel mindere mate het geval te zijn dan algemeen wordt aangenomen. Zware pasgeborenen kunnen later in hun leven met zwaarlijvigheid (obesitas) af te rekenen krijgen. Daarom is het opletten met mollige baby's, zeker wanneer moeder zelf zwaarlijvig (obesitas) is.

Op de jaarmeeting van de Pediatric Academic Societies in Vancouver werden de resultaten voorgesteld van een studie waaruit bleek dat er steeds grotere en steeds zwaardere baby's geboren. Dat heeft minder te maken met het feit dat de pasgeborenen gezonder zijn geworden dan met de factor zwaarlijvigheid. De baby's zouden op hun beurt meer kans hebben om later in hun leven met zwaarlijvigheid geconfronteerd te worden.

Met name in de Verenigde Staten worden steeds meer ‘zwaardere' kinderen geboren. In 2005 waren 16% van de pasgeborenen groter en zwaarder dan het gemiddelde, waar dat in 1990 nog maar 11% was. Deze trend zal zich waarschijnlijk ook in Europa hebben doorgezet, maar cijfers daaromtrent zijn nog niet beschikbaar. In de Verenigde Staten is het aantal kinderen met zwaarlijvigheid (obesitas) sinds 1980 verdrievoudigd, zo blijkt uit de cijfers die werden verstrekt door de Centers for Disease Control and Prevention.

De risico's op zwaarlijvigheid (obesitas) zijn genoegzaam bekend, mensen met overgewicht lopen het risico op tal van aandoeningen. Diabetes en hart- en vaatziekten zijn daar de belangrijkste van. Tot dusver is er nog weinig of geen onderzoek gedaan omtrent de risico's op zwaarlijvigheid (obesitas) bij mensen die als zwaargeborene op de wereld zijn gekomen. Er blijkt nu toch wel een verband te bestaan tussen het geboortegewicht en de evolutie van het gewicht op latere leeftijd.

Felix Okah, auteur van de studie en professor pediatrie aan de University of Missouri-Kansas City School of Medicine in Kansas City, Missouri, merkt op dat mollige babies niet noodzakelijk gezonde babies hoeven te zijn. De factor zwaarlijvigheid (obesitas) mag weliswaar gedurende geruime tijd slapend blijven, maar kan vroeg of laat toch aan de oppervlakte komen. Op een bepaald moment in het volwassen leven kan deze factor een rol gaan spelen, met de gekende gevolgen. Zo kunnen de kansen op zwaarlijvigheid (obesitas) toch al van bij de geboorte bepalend zijn voor het latere leven.

Syndicatie