Probeer mee te leven in de fantasiewereld van kinderen

Probeer mee te leven in de fantasiewereld van kinderen

Kinderen moeten leren leven om minder angst te krijgen van dingen die ze niet kennen

In zijn vroegste kindertijd gaat uw zoon of dochter de wereld rondom hem of haar verkennen. Die verkenningstocht verloopt met vallen en opstaan, want niet alle dingen rondom ons hebben een even vriendelijk karakter. Uiteindelijk komt alles neer op de manier waarop iets wordt begrepen. Volwassenen zien dingen anders dan kinderen, laat daar geen twijfels over bestaan.

Kinderen bouwen vaak een imaginaire wereld om zich heen die niet noodzakelijk dezelfde hoeft te zijn als de echte wereld. Het heeft weinig zin om de kinderen de toegang tot die wereld te ontzeggen, dat zal hun alleen maar verward maken. Verstandiger is om de dingen om te draaien en u dus proberen in te leven in de imaginaire wereld van het kind.

Een verblijf in de imaginaire wereld is aantrekkelijker voor het kind, dat zich daar meestal veiliger zal voelen. De zaken liggen echter anders wanneer in die imaginaire wereld allerlei bijkomende bedreigingen opduiken, bijvoorbeeld in de vorm van fantasiewezens die bijvoorbeeld uit dromen zijn overgelopen. Jonge kinderen zijn vooral toegespitst op deze imaginaire wereld, ze worden er bij wijze van spreken helemaal door opgeslorpt.

De bekende psychiater Liat Sayfan, onderzoeker aan de University of California in Davis is van mening dat het in de imaginaire wereld van de kinderen blijven de beste oplossing is. Voor de ouders zit er dan weinig anders op dan mee te verhuizen en op hun beurt proberen zich thuis te voelen in die wereld. In die wereld voelen kinderen zich namelijk machtiger. Sayfan merkt op dat iemand zich veiliger zal voelen wanneer hij of zij een gevoel van macht heeft.

Beetje bij beetje kan het kind aan zijn of haar verstand worden gebracht dat de fantasiewereld maar fantasie was. Dat kan in stapjes gebeuren, bijvoorbeeld door eerst te vertellen dat de imaginaire wereld de wereld van de nacht is, maar dat er overdag een andere wereld opduikt waar geen (of toch alleszins) minder vreemde wezens rondlopen.

Sayfan wijtte een uitgebreide studie aan het onderwerp en oogstte daarvoor heel wat positieve commentaren bij zijn collega's. Het zich inleven in de imaginaire wereld van kinderen kan een helpende hand reiken bij het oplossen van problemen rond angstaanvallen, trieste gevoelens enzovoort. Bijkomend voordeel is dat de ouder die zich zal inleven in de imaginaire wereld van zijn kinderen zichzelf meteen een stuk jonger gaat voelen.

Syndicatie