Stamcellen kunnen ingezet worden in de strijd tegen onvruchtbaarheid

Stamcellen kunnen ingezet worden in de strijd tegen onvruchtbaarheid

Manipulatie van genen tot de voorboden van sperma en eicellen kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen onvruchtbaarheid

Stamcellen kunnen ingezet worden in de strijd tegen onvruchtbaarheid, zo blijkt uit een recent onderzoek gevoerd aan een Amerikaanse universiteit. De manipulatie van genen tot de voorboden van sperma en eicellen kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen onvruchtbaarheid. Wanneer de resultaten van het onderzoek worden bevestigd, kan dit goed nieuws zijn voor 10 tot 15% van de gezinnen die tot dusver geen kinderen konden krijgen.

Door de stamcellen te manipuleren waren de onderzoekers in staat om stamcellen om te bouwen tot de voorlopers van sperma en eicellen. Het onderzoek gebeurde onder leiding van Renee Reijo Pera van de Stanford University en gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Het probleem is dat onvruchtbaarheid zelden voorkomt bij dieren, met de mens als uitzondering die de regel bevestigt. Laboratoriumtesten bij muizen en andere dieren werpen daarom weinig vruchten af in de strijd tegen onvruchtbaarheid. De nieuwe gecreërde stamcellen kunnen gebruikt worden in het onderzoek om te zien wat er misliep bij mensen die aan onvruchtbaarheid lijden.

Het belangrijkste voordeel van de nieuwe studie is dat de medische wetenschap nu beschikt over een menselijk systeem om de evolutie van stamcellen te onderzoeken, meer bepaald in de richting van alles wat met onvruchtbaarheid te maken heeft. Voordien was het nog nooit gelukt om te kijken naar de genen die noodzakelijk zijn om menselijke kiemcellen te maken, aldus Reijo Pera

Reijo Pera, professor gynecologie aan de universiteit van Stanford, in de buurt van Palo Alto, California, ontdekte dat drie genen die betrokken zijn bij de creatie van stamcellen ontbreken of defect zijn bij mannen die lijden aan onvruchtbaarheid. Het team onder haar leiding ontwikkelde een proteïne dat groen begint te gloeien wanneer deze genen ontbreken.

De door Reijo Pera ontwikkelde technologie moet het mogelijk maken om de eigen stamcellen van haar patiënten om te bouwen tot volwaardige spermacellen en – eventueel – eicellen, die in procedures voor in vitro bevruchting gebruikt kunnen worden. Het is haar bedoeling om onvruchtbaarheid in het laboratorium te onderzoeken en technieken te ontwikkelen die deze onvruchtbaarheid kunnen bestrijden. Binnen twee tot vijf jaar zou het onderzoek van Reijo Pera concrete maatregelen opgeleverd moeten hebben.

Syndicatie