Stotteren: hoe kunnen ouders een kind helpen dat stottert?

Stotteren: hoe kunnen ouders een kind helpen dat stottert?

Ouders en omgeving kunnen kinderen met problemen rond stotteren flink vooruit helpen

In geval van stotteren bij kinderen is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Het kan namelijk zijn dat stotteren voorzichtig begint maar vervolgens snel erger en erger wordt. Daarom is het erg belangrijk dat kinderen die stotteren goed in de gaten worden gehouden. Ouders en de rest van de omgeving kunnen kinderen met problemen rond stotteren flink vooruit helpen, zo leert wetenschappelijk onderzoek.

In de meeste gevallen begint stotteren tijdens het proces van het leren praten. Op zich is daar nog niets zorgwekkends mee, maar dat wordt anders wanneer het stotteren bijvoorbeeld op een leeftijd van 5 jaar nog niet is verbeterd. Het is bovendien belangrijk er op te letten dat het kind blijft praten, want het gaat mogelijk proberen om het stotteren te verbergen door volledig te zwijgen.

Daarom is belangrijk dat ouders van een kind dat stottert gelegenheden creeërt om te praten in een rustige, aangename en vrolijke omgeving. Een dergelijke omgeving zal meer aansporen tot praten, terwijl het probleem van het stotteren naar de achtergrond verdwijnt. Kinderen die stotteren zullen minder last hebben van het probleem in een omgeving waarin ze zich goed voelen.

Het is bovendien ook belangrijk dat de ouders zelf regematig met hun kind praten, in een hun vertrouwde omgeving. Dat wil zeggen dat er geen afleiding mag zijn. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld dat de televisie beter wordt afgezet. Vaak zullen we vaststellen dat kinderen in hun vertrouwde thuisomgeving minder stotteren dan elders het geval is. Daarom kan het dus belangrijk zijn om het stotteren proberen af te leren in de vertrouwde thuisomgeving. Gesprekken aan de eettafel kunnen een belangrijke stap voorwaarts zijn.

Vermijd ten alle prijze om te veel opmerkingen over stotteren te maken. Wanneer de woorden van het kind blijven ‘hangen', zwijgt u daar beter over. Opmerkingen over correct spreken, houdt u beter voor uzelf. Het stotteren zal er namelijk niet op verbeteren wanneer er te veel opmerkingen over worden gemaakt.

In die zin heeft het ook geen zin om kinderen te dwingen om te praten met andere mensen wanneer stotteren een probleem wordt. Moedig integendeel activiteiten aan waar weinig woorden aan verbonden zijn. Luister ook steeds aandacht naar wat het kind vertelt, ook al is het beginnen te stotteren. Het is belangrijk dat het beseft dat het kan communiceren, met of zonder stotteren.

Zelf langzaam en voorzichtig spreken kan ook helpen. Een kind met problemen rond stotteren leert zo hoe het wel moet. Oefen echter nooit druk uit, het kind zal zelf het initiatief moeten nemen.

Syndicatie