Stotteren kan verschillende vormen aannemen

Stotteren kan verschillende vormen aannemen

Deze vorm van spraakgebrek is niet zeldzaam in de leeftijdsgroep van 2 tot 5 jaar

Stotteren kan verschillende vormen aannemen en dat wordt vaak vergeten. Deze vorm van spraakgebrek is niet zeldzaam in de leeftijdsgroep van 2 tot 5 jaar. Kinderen leren op die leeftijd spreken en stotteren kan deel uitmaken van het leerproces. Ze stotteren tijdens een bepaalde fase van hun jeugd, waarna dat stotteren weer naar de achtergrond verdwijnt en tenslotte geheel verdwijnt.

Kinderen leren spreken door woorden samen te plaatsen en zo zinnen te vormen. Alle begin is moeilijk en het leren spreken kan in de beginfase dan ook gepaard gaan met stotteren. De periode tijdens dewelke stotteren wordt vastgesteld, kan variëren van enkele weken tot meerdere jaren. De meeste kinderen ‘ontleren' het stotteren, maar in sommige gevallen gebeurt dat niet. Op die manier ontstaat het fenomeen dat mensen op volwassen leeftijd nog steeds stotteren.

Uiteraard zullen ouders bezorgd zijn wanneer ze merken dat hun kind stottert. Spontaan rijst de vraag wat ze kunnen doen om dat stotteren onder controle te brengen. In sommige gevallen zal het stotteren vanzelf verdwijnen en heeft het geen zin om beroep te doen op medische hulp. In andere gevallen is het stotteren van blijvende aard en kan het wel aangewezen zijn om medische hulp te zoeken. De vraag is uiteraard wanneer u dat wel en wanneer u dat niet moet doen. Die vraag is precies diegene die het probleem van het stotteren zo moeilijk maakt.

Hoe wordt stotteren veroorzaakt? In feite betreft het een storing in de normale manier van spreken, een storing die verschillende vormen kan aannemen. Iemand die stottert kan bijvoorbeeld een woord of een lettergreep herhalen, meestal bij het begin van een woord. Een andere vorm van stotteren is het herhalen van een klank bijvoorbeeld "ssssssee." Soms manifesteert stotteren zich als het volledig stopzetten van de spraak of door het wegvallen van de klant. Een andere vorm van stotteren is bijvoorbeeld het voortdurend onderbreken van het spreken door stopwoorden als ‘uh' of ‘eh'.

Basisregel is dat iedereen op eender welke leeftijd kan stotteren. Het meest komt het echter voor bij kinderen die woorden in zinnen pogen om te zetten. Opvallend is dat meer jongens dan meisjes stotteren. Problemen wat betreft stotteren tijdens het leerproces kunnen opduiken vanaf de leeftijd van 18 tot 24 maanden en zullen verdwijnen tot 5 jaar. Daarna kan stotteren tot een probleem uitgroeien en is ingrijpen meestal noodzakelijk.

Syndicatie