Stotteren: wanneer heeft een kind dat stottert professionele begeleiding nodig?

Wanneer heeft een kind dat stottert professionele begeleiding nodig?

Een definitieve behandeling voor stotteren is (nog) niet beschikbaar, geneesmiddelen evenmin

Bij opgroeiende kinderen kan stotteren een probleem vormen. Ze worden op school of door hun vriendjes vaak ‘anders' behandelt vanwege hun stotteren. Toch mogen niet alle gevallen van stotteren over dezelfde kam geschoren worden. In sommige gevallen gaat stotteren vanzelf over, in andere gevallen dan weer niet. Wanneer heeft een kind dat stottert professionele begeleiding nodig?, is dan ook een veelgestelde vraag.

Een definitieve therapeutische behandeling voor stotteren is (nog) niet beschikbaar, terwijl geneesmiddelen weinig uithalen. In het meeste gevallen zal men voor problemen met stotteren doorverwezen worden naar een therapie (meestal logopedie, maar ook ergotherapie of fysiotherapie). In sommige gevallen is de therapie er op gericht het kind meer zelfvertrouwen te geven, waardoor het zich beter in zijn vel gaat voelen en dus misschien stopt met stotteren.

De uiteindelijke beslissing om beroep te doen op professionele begeleiding voor een kind dat stottert, moet eindelijk door de dokter genomen woren. Deze zal u doorverwijzen naar een specialist ter zake die met de therapie kan beginnen. De therapeut zal op de eerste plaats het probleem juist moeten inschattn, wat wil zeggen de risico's op een blijvend karakter van het stotteren. Daarna kan de therapie van start gaan.

Die zal zich in eerste instantie focussen op training en op het in samenwerking met de ouders ontwikkelen van strategieën om het kind te leren omgaan met zijn stotteren. Bovendien zal de therapeut proberen te kijken wat er achter het stotteren van de jongen of het meisje schuilgaat.

Uiteindelijk is er geen pasklare therapeutische oplossing beschikbaar om het kind te doen stoppen met stotteren. In sommige gevallen zal de therapeut rechtstreeks proberen om het stotteren af te leren, in andere gevallen zal er via een omweg worden gewerkt. De therapie zal echter steeds aangepast aan de specifieke omstandigheden van het kind zelf. Geneesmiddelen zullen aan de behandeling nooit te pas komen, om de eenvoudige reden dat er geen medicijnen bestaan die het probleem van stotteren kunnen helpen oplossen.

Voor kinderen met ernstige problemen wat stotteren betreft, is het belangrijk om al in een zo vroeg mogelijke fase de ernst van de problemen juist in te schatten. Hoe vroeger de behandeling van het stotteren begint, hoe beter de resultaten gaan zijn.

Syndicatie