Testosteron als contraceptiemiddel voor mannen?

Testosteron als contraceptiemiddel voor mannen?

Maandelijke injecties bij de man kunnen zwangerschap bij vrouwen voorkomen, medicijn nog in testfase

Uit een studie zou blijken dat testosteron als contraceptiemiddel voor mannen kan worden gebruikt. Maandelijke testosteron-injecties bij de man zouden zwangerschap bij de vrouwen doen voorkomen. Het medicijn hiervoor bevindt zich nog in de testfase, zodat het voortijdig is om al vroegtijdige conclusies te trekken.

Is een voorbehoedsmiddel voor mannen dichter bij dan we zelf denken? Elke maand een injectie met testosteron zou volgens voorlopige testen voor 99% effectief zijn bij het voorkomen van zwangerschappen. Enkele jaren geleden al werd gestart met het grootste onderzoek rond zwangerschapscontrole op basis van mannelijke hormonen.

Een testosteron-therapie wordt meestal gebruikt voor de behandeling van mannen met een tekort aan deze stof. Testosteron controleert bij mannen de productie van sperma, de erecties, de sexuele driften enzovoort. In de studie werd vooral gekeken naar gezonde mannen, waar de behandeling met testosteron werd gebruikt voor het verlagen van de spermaproductie. De stof zou de hormonen in de hersenen die de productie van sperma controleren beïnvloeden.

Meer dan 1.000 Chinezen in de leeftijd tussen 20 en 45 jaar namen deel aan het onderzoek. De mannen waren stuk voor stuk vader geworden in de afgelopen twee jaar. De resultaten van het onderzoek stonden te lezen in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Aan het onderzoek naar een contraceptiemiddel bij mannen is in de afgelopen jaren geen prioriteit gegeven, ook al vanwege een gebrek aan belangstelling uit de farmaceutische industrie. Elaine Lissner, directeur van het Male Contraception Information Project, is van mening dat de consolidatie binnen de farmawereld een grote rol speelt. Steeds meer farmabedrijven fuseren of worden overgenomen, waardoor een aantal echt grote mammoetbedrijven zijn ontstaan. Gevolg is dat verschillende bedrijven die werkten aan een contraceptiemiddel voor mannen hun onderzoekswerk hebben moeten stopzetten, dit wegens andere prioriteiten. Zelfs de publicatie van studies die in de richting van een positief resultaat wezen, konden daar niets aan doen.

De vraag moet echter worden gesteld hoe groot de markt voor een mannelijk contraceptiemiddel kan zijn. Om het middel effectief te maken, zijn inplantingen noodzakelijk of verschillende injecties. Een mannelijke versie van de pil is weinig waarschijnlijk. Ze zou op de eerste plaats niet effectief zijn bij oraal gebruik en bovendien schadelijke gevolgen voor de lever kunnen hebben.

De Chinezen die deelnamen aan het onderzoek kregen maandelijks een injectie met
testosteron. Vreemd genoeg lijken hoofdzakelijk Aziatische mannen in voldoende mate te reageren op deze vorm van contraceptie, bij witte mannen zou de ingreep veel minder effectief zijn. Naar de redenen waarom hebben we voorlopig nog het gissen. Het is echter nog allesbehalve zeker dat de proefnemingen met het mannelijk contraceptiemiddel voortgezet gaan worden.

Syndicatie